Når maskinen visker
Effektiv lydisolering i apparatindustrien
 • Mindre støj i mobile og stationære enheder
 • Forbedrede arbejdsvilkår og sikkerhed
 • Lydisolering i henhold til maskinens støjbeskyttelsesordinance og brandbeskyttelse
 • Lydabsorber fremstillet med CNC-teknologi individuelt til dig
Gratis konsultation
Vi er her for dig!
Udnyt vores service og få gratis råd! +49 (0) 2403/83830 - 22
 1. Art.nr. SH0021
  Mærker af akustisk, nopret skumstof til industrielle støjværn
  • Overflade: Nopret profil (100 cm x 50 cm)
  • Farve: antracit
  • Anvendelse: Maskinafskærmning, motorer, elektroniske apparater, kompressorer, elskabe
  ...
  fra
  56,17 €
  Pris pr. emballageenhed
  inkl. 19% Moms
 2. Art.nr. SH0011

  Fleksible, glatte lydisoleringsmåtter

  • Overflade: Glat (100 cm x 50 cm) - Farve: antracit
  • Lydapsorption: Bredbåndsabsorber
  • Anvendelse: Maskinindustri, maskinafskærmning, transportmiddelindustri
  ...

  fra
  32,46 €
  Pris pr. emballageenhed
  inkl. 19% Moms
 3. Art.nr. SH0051

  Effektiv akustisk absorber med trapez-struktur og solid grundstyrke

  • Overflade: Trapezprofil (100 cm x 50 cm)
  • Farve: Antracit
  • Anvendelse: Maskinafskærmninger, serverskabe, maskinrum, serverrum
  ...

  fra
  97,87 €
  Pris pr. emballageenhed
  inkl. 19% Moms
 4. Art.nr. SH0061
  Akustikplade med robust tekstiloverflade
  • Overflade: Tekstil-overfladekachering (100 cm x 50 cm)
  • Egenskaber: vandafvisende, beskyttet overflade
  • Farve: Tekstil: Sort/absorptionsskum i antracit
  • Anvendelse: Maskinindustrien, beklædninger, kabiner
  ...
  fra
  109,15 €
  Pris pr. emballageenhed
  inkl. 19% Moms
 5. Art.nr. SH0081

  Absorptionsplader med tungt skum og overfladekachering

  • Overflade: Sølvfarvet-glat (100 cm x 50 cm)
  • Farve: Flerfarvet kerne
  • Anvendelse: Maskinindkapslinger, ventilationskanaler, bådmotorrum, varmepumper
  ...

  fra
  108,10 €
  Pris pr. emballageenhed
  inkl. 19% Moms
 6. Art.nr. SH014
  Meget robust akustisk skumstof med perforeret kunstlæderoverflade
  • Overflade: Kunstlæder med akustisk perforering (100 cm x 50 cm)
  • Bredbåndsabsorber til anvendelsesområder inden for teknisk akustik
  • Anvendelse: Maskinkabinetter, motorisolering, maskinin...
  fra
  121,67 €
  Pris pr. emballageenhed
  inkl. 19% Moms
 7. Art.nr. SH0071

  Glatte absorptionsplader med tungt skum

  • Overflade: Glat (100 cm x 50 cm)
  • Farve: flerfarvet
  • Anvendelse: Maskinafskærmning, dæmpning af marine, Motorer, motorrum, maskinisolering

  ...
  fra
  93,06 €
  Pris pr. emballageenhed
  inkl. 19% Moms
 8. Art.nr. SH0131

  Højeffektiv akustisk tungfolie til isolering af strukturbåret støj

  • selvklæbende udrustet med praktisk liner-papir til at trække af (100 cm x 50 cm)
  • ideel til minimering af materialevibrationer
  • Anvendelse: Karrosseri- og transportmiddelindustri, maskinin...

  fra
  113,53 €
  Pris pr. emballageenhed
  inkl. 19% Moms

Effektivt støjværn inden for udstyrskonstruktion

Her finder du et udvalg af vores støjværnsprodukter, så et støjsvagt apparat kan blive dit kendetegn for god kvalitet.

Praktiske tips til støjværn på apparater

 • Vi fremstiller din akustiske absorber med vores CNC-anlæg helt individuelt efter dine mål.
 • Som fabrikant af akustiske måtter fremstiller vi passende støjværnsindlæg til dine apparater efter dine forskrifter.
 • Spørg os om de forskellige muligheder for overfladekacheringer - vi tilbyder dig den optimale løsning til dit anvendelsesområde.
 • Bestil støjværnselementer med akustisk tungfoliekachering for en effektiv antistøj-effekt.
 • Find informationer om brandsikringsbestemmelserne på forhånd.
 • Kontakt os til enhver tid - vi rådgiver dig gratis og tilbyder dig den optimale løsning.

Støjværnsplader til apparater

Med aixFOAM understøtter vi dig med alt omkring støjværn inden for udstyrskonstruktion. Du finder et udvalg af vores akustiske produkter til anvendelse inden for udstyrskonstruktion på denne side. Som fabrikant fremstiller vi også ifølge dine forskrifter. Du er velkommen til at kontakte os.

Udstyrsakustik bliver hele tiden vigtigere

Da der næsten ikke findes nogen støjsvage apparater, spiller støjværn inden for udstyrskonstruktion en stadigt større rolle i disse tider med stigende miljøbevidsthed. Også den stigende sikkerheds- og sundhedsbevidsthed sørger for, at et tilstrækkeligt støjværn inden for udstyrskonstruktion bliver tiltagende vigtigt. En yderligere årsag til den bydende nødvendige forbedring af udstyrsakustik er forordningen til forebyggelse af maskinstøj, som finder anvendelse ved 57 forskellige maskine- og udstyrstyper.

Forbedring af lydisolering i ventilationskanaler og klimaanlæg eller ventilationsudstyr

På grund af deres teknik og konstruktion genererer mange apparater et betydeligt støjniveau, som gør et effektivt støjværn til udstyr ufravigeligt. Selv støjniveauet på husholdningsapparater er ofte forstyrrende højt uden en effektiv lydisolering til udstyr. Og ofte er også ventilations- eller klimaanlægget for højt. For at modvirke støjbelastningen fra aggregatet, skal klimaanlægget derfor udstyres med en tilsvarende støjdæmper. Ventilationskanalen skal ligeledes råde over en lydisolering. De akustiske skumstoffer fra aixFOAM byder på adskillige muligheder for at indbygge et støjværn efterfølgende i et klimaanlæg eller at forsyne ventilationsanlægget med en støjdæmper.

Ud over værnet indadtil skal ventilationsanlægget også sikres od lydoverførslen udadtil. Grænseværdierne for støjværn tul ventilationskanalen afhænger af det bebyggede område og omgivelserne, hvor anlægget drives. I boligområder gælder væsentligt højere krav til støjværn for aggregatet end i industriområder. Allerede ved planlægningen af nybyggeri eller på forhånd ved saneringer skal lydisoleringen indtage en stor plads i et ventilationsanlæg.

Man skal være opmærksom på at lyden ikke trænger ind i bygningen udefra gennem ventilationskanalen. Ventilationskanalen skal sikres mod lydoverførsel mellem de enkelte lokaler i et hus med en støjdæmper. Ved en lokation i lukkede rum skal vægge, gulve og lofter være tilstrækkeligt isolerede til at garantere støjværnet udadtil på ventilationsanlægget.

Støjværn inden for energiproduktion

Vedvarende energier får stadig mere betydning. De er miljøvenlige og næsten ubegrænsede. Opførslen af tilsvarende anlæg medfører dog enkelte problemer. Man skal ikke undervurdere støjen ved et vindkraftanlæg. Ved en varmepumpe skal man ligeledes tage støjen i betragtning. På grund af nærheden til beboelsesejendomme skal der også integreres et støjværn i fjernvarmekraftværker, for at larmen derfra ikke generer de nærmeste naboer.

Ved vindkraftanlæg genereres støjen flere steder. Mens lyden som frembringes på grund af vindens turbulens på rotorbladene ikke kan isoleres, kan støjgenererende tekniske komponenter isoleres mod de ydre omgivelser med professionelle lydabsorbere såsom aixFOAM membranabsorbere eller akustisk tungfolie.

Hvis en lydisolering er påkrævet til en varmepumpe, byder membranabsorberne fra aixFOAM, som er udviklet til absorption af dybe frekvenser, og består af specielt, tungt skum, ligeledes på den passende løsning. På grund af den høje masse råder dette akustiske skum desuden over gode isoleringsværdier for strukturbåret lyd, og giver dermed et egnet støjværn på varmepumpen.

I et fjernvarmekraftværk genereres en lyd af en særligt dyb frekvens. Da denne kan føre til betydelige gener i boligområder, skal der installeres støjdæmpere i fjernvarmekraftværket, som garanterer en lydisolering i aggregatet. Et optimalt støjværn i fjernvarmekraftværker opnår man for eksempel gennem massive afskærmninger af motoren, en lydisolering til fjernvarmekraftværker indvendigt, indbygning af passive støjdæmpere til fjernvarmekraftværker eller integration af aktive støjdæmpere efter antistøj-princippet.

Lydisolering til medicinsk udstyr

Det medicinske område indtager en særlig vigtig position inden for lydisolering af elektronisk udstyr. På grund af størrelsen og de deraf følgende kunststofbeklædninger har det her anvendte udstyr ofte tendens til vibrationer. For at modvirke disse og for at forbedre støjværnet til pneumatisk udstyr og andre medicinske apparater, er det nødvendigt at øge fladevægten på maskinindkapslingerne.

Til dette formål har aixFOAM udviklet en speciel akustisk tungfolie, som er meget fleksibel og let at forarbejde. Membranabsorbere anvendes ligeledes her til en reduktion af den luftbårne lyd. Disse er takket være en beskyttende folie ikke kun afvaskelige, men også beskyttet mod stænkvand og snavs, og dermed bedst egnet til de øgede hygiejniske krav i klinikker og inden for andre medicinske områder.

Lydisolering til elektronisk maskinkonstruktion og støjværn til entreprenørmateriel

Et egnet støjværn til elektronisk udstyr bliver nu til dags allerede integreret af udstyrsfabrikanten. Ved en ældre elektromotor kan støjen dog stadig være betydeligt høj og gøre det påkrævet at forbedre akustikken i det elektrotekniske udstyr senere. Da aixFOAM lydabsorbere kan laves i stort set enhver form ved hjælp af topmoderne CNC-teknik, tilbyder de fleksible muligheder for forbedring af akustikken på maskiner drevet med elektromotor.

Da den allerede omtalte forordning til forebyggelse af støj også gælder for entreprenørmateriel, skal man inden for dette område ligeledes sørge for et tilsvarende støjværn. Mange fabrikanter tilbyder i dag støjsvage entreprenørmaskiner, hvor en omstændig eftermontering af lydisolering hører fortiden til. Hvis lydemissioner på ældre entreprenørmaskinel ligger over det tilladt støjniveau, skal støjen på maskinellet inddæmmes via effektive tiltag. De akustiske skumstoffer fra aixFOAM udmærker sig ikke kun ved deres usædvanligt gode lydisolerende egenskaber, men byder derudover også på en let håndtering og utallige variationsmuligheder og dermed passende løsninger til næsten ethvert akustisk problem. Vil tilbyder dig ligeledes tilsvarende velegnede akustiske måtter til dine gældende brandsikringsforkskrifter.

aixFOAM akustiske absorbere - kan vi hjælpe dig?

Vores team af eksperter står gerne til gratis rådighed for dine spørgsmål. Du finder vores telefonnummer øverst til højre. Du kan også skrive en e-mail til os på sales@aixfoam.de. Vores team vil kontakte dig hurtigst muligt.