Søgning
aixFOAM væg- og loftsabsorbenter til lydisolering

Lydisolering/ støjdæmpning af væg og loft

I forbindelse med lydisolering af en væg eller et loft går det grundlæggende ud på at sænke lydtryksniveauet og reducere støj. Det er her, at man kan bruge lydabsorbenter af akustisk skum. Akustiske elementer fremstillet af dette specielle skum har en åben porestruktur, der giver lydbølger mulighed for at trænge dybt ind i materialet og absorbere støj.

Der skal tages højde for forskellige faktorer, når man skal vælge de rigtige materialer, og når man installerer lydisolering på væggen eller i loftet. Først og fremmest skal man tage hensyn til, hvor den forstyrrende støjkilde befinder sig. Her skal det afgøres, om støjkilden er i samme rum eller i et tilstødende rum. Så der er f.eks. forskel på at udstyre et øvelokale, så musik ikke kan trænge ud af rummet, eller at isolere en væg for at undgå forstyrrende støj fra naboerne.

Støj pga. dårlig rumakustik

Hvis støjen skyldes dårlig rumakustik, f.eks. fordi lyde overlapper hinanden pga. lange efterklangstider, eller lyden reflekteres fra vægge og lofter, bør der træffes målrettede foranstaltninger til støjdæmpning. Til dette formål skal væg- og loftsflader delvist udstyres med lydabsorbenter for at absorbere reflekterende lyd eller kun visse frekvensområder. På denne måde forbedres rummets klang, der opnås en mere klar akustik og støj reduceres. Du kan finde detaljerede oplysninger om lyddæmpning på vægge og i lofter i vores artikel "Hvad er lyddæmpning?".

Hvilke materialer egner sig til lydisolering af vægge og lofter?

At isolere mod støj fra et andet rum, forhindre lyd i at trænge ud af rummet og finde den rigtige støjisoleringsløsning er meget mere kompliceret. Vi taler i dette tilfælde om lydisolering. Lydisolerende materialer blokerer eller absorberer indgående lyd helt, så vidt muligt. Ellers leder loftet eller væggen lyden. Derfor er det som regel nødvendigt beklæde disse flader fuldstændigt med lydabsorbenter for at opnå en tilstrækkelig lydisolering.

For at vælge de rigtige materialer til lydisolering er det afgørende hvilken form for lyd der skal isoleres, og hvor den forstyrrende lydkilde er befinder sig.

Lydisolering udadtil – blokering af luftbåren lyd

For at forhindre, at der trænger støj ind fra et rum i tilstødende områder, skal den luftbårne lyd blokeres, før den rammer væggen eller loftet og derefter, som strukturbåren støj, passerer gennem disse komponenter ind i nabolejligheden eller ud af bygningen.

En fuld beklædning af vægge eller loft ved hjælp af plane lydabsorbenter med en materialetykkelse på mindst 5 cm er derfor en god ide. Hvis du bruger en mindre materialetykkelse, er der risiko for, at den ønskede effekt i mellem- og lavfrekvensområdet ikke opnås. I praksis har vores lydabsorbenter SH001 eller vores kvadratabsorbenter SH004 vist sig at være rigtig gode bredbåndsabsorbenter på vægge og lofter.

Lydisolering med akustiske vægforstærkninger
Lydisolering vha. akustisk vægopspænding

Sammenspil mellem effektiv væg-lydisolering og interiørdesign i høj kvalitet:

I vores aixFOAM vidensartikel kan du mange gode oplysninger om lydisolering af en væg ved hjælp af akustisk vægopspænding. Denne kreative alt-i-en-løsning sørger ikke kun for lydisolering, der forhindrer støj i at blive overført udadtil, men den er også et attraktivt alternativ til almindeligt tapet.
Videre

Lydisolering indadtil – isolering af strukturbåren lyd

Hvis du derimod ønsker at isolere mod støj fra naboerne, skal den strukturbårne støj, der overføres gennem væggen, blokeres, før den kan høres som luftbåren støj i dit eget hjem og bliver en forstyrrende faktor.

For at isolere vægge og lofter mod strukturbåren støj skal man bruge lydisoleringsplader med en høj egenvægt, da disse absorberer materialevibrationer og afbryder støjoverførslen. Til dette formål er lydisoleringsplader af akustisk skum med høj densitet, integreret i en forsatsvæg til lydisolering, utroligt velegnede.

Nedenfor har vi vist, hvordan en væg lydisoleres ved hjælp af en forsatsvæg, trin for trin.

Lydisolering af en væg vha. forsatsvæg – sådan gør man!

Denne metode til lydisolering af en væg kan bruges, når det drejer sig om at blokere støj fra et tilstødende område - for eksempel fra naboen.

I forbindelse med lydisolering af en væg ved hjælp af en forsatsvæg, også kendt som et rum-i-rummet-koncept, bliver der bygget en ny væg (vægbeklædning) foran den væg, der skal isoleres. Denne opføres i gipsplader foran den eksisterende, massive væg. Den lydisoleringsvendende forsatsvæg består af en bærende metalramme af profiler, lydisoleringsplader af akustisk skum og beklædning af gipsplader. Til den indvendige lydisolering anbefaler vi vores akustisk skum med høj densitet SH007 med en tykkelse på 5 cm. Du kan naturligvis købe lydisoleringspladerne i vores aixFOAM shop.

Trin 1: Forberedelse af lydisoleringen

Forudgående grundig planlægning er nødvendigt for en vellykket lydisolering. Det vigtigste ved lydisolering af en væg ved hjælp af forsatsvæg er, at forsatsvæggen er afkoblet helt fra den massive væg, så der ikke kan ske overførsel af lyd. Det betyder, at forsatsrammen ikke må have forbindelse til den massive væg, men skal være forankret til gulvet, loftet og de tilstødende vægge.

Trin 2: Anbringelse af lydisoleringsmåtter

Hvis lyden rammer en væg, kommer den i svingninger og transmitterer således lyden. Dette kalder man strukturbåren lyd. For at stoppe vibrationerne og dermed transmission af lyd er det en god ide at forstærke væggens substans. Dette gøres ved at fastgøre lydisoleringsplader af akustisk skum med høj densitet på hele væggen og gøre dem stødfaste. Ved hjælp af det praktiske selvklæbende materiale på vores aixFOAM lydisoleringsplader, kan dette gøres på kort tid.

Trin 3: Opmåling og markering

For at undgå transmission af strukturbåren støj skal du medregne en afstand på 2 cm - 3 cm mellem forsatsvæggen og den massive væg. Brug et vaterpas til at sikre profilernes lodrette forløb og markér herefter profilernes position til den senere rammekonstruktion.

Trin 4: Placering af isoleringsbånd

Til gipsvæggens yderramme er det fint at bruge almindelige UW-profiler (gulv/ loft) og CW-profiler (væg) fra byggemarkedet. For at afkoble profilerne til forsatsvæggens ??ramme fra gulvet, de tilstødende vægge og loftet, anbefaler vi at sætte gummilister bag på ??alle de profiler, der har kontakt med disse komponenter. Isoleringsbåndet forhindrer, at profilerne kommer i direkte kontakt med bygningselementerne og forhindrer overførse af lyd.

Trin 5: Profiler til rammen

For at skabe en stabil ramme til forsatsvæggen, skal profilerne skrues på vægge, gulv og loft hele vejen rundt. Start med en UW-profil på gulvet, og stil derefter en CW-profil lodret i ned i denne. Derefter kan du blot placere, justere og fastgøre UW-profilerne til loftet på vægprofilerne. For at få sikre, at rammen holder, skal du forbore hullerne, slå dyvlerne i og til sidst skrue profilerne fast med en skruemaskine.

Trin 6: Isætning af lodrette profiler

Så snart den udvendige ramme af forsatsvæggen til lydisolering er på plads, kan vægprofilerne sættes lodret i. Afstanden mellem de enkelte profiler skal passe til størrelsen på dine gipsplader. Afstanden skal være stor nok til, at det er muligt at skrue en halv gipsplade fast på profilerne i venstre og højre side.

Trin 7: Beklædning med gipsplader

På profilerne monteres en beklædning af gipsplader. Sørg for, at fugerne er forskudt ved i at starte med en halv gipsplade i den ene side og i rækken ovenover starter du med en hel gipsplade. For at undgå lydoverførsel via gulvet og loftet bør pladerne ikke røre ved disse komponenter. Der skal derfor være en afstand på omkring 12 mm fra gulvet og ca. 5 mm fra loftet. Selvskærende gipsskruer med lille gevind er velegnede til fastgørelse.

Trin 8: Spartling af gipspladerne

Når du har monteret alle gipspladerne på rammen, skal du nu spartle pladernes fuger og skruehoveder med fugemasse. Skrab kanterne af efter tørring og brug derefter en fugeske til smøre spartelmassen på pladerne.

Trin 9: Tætning af vægtilslutninger

Brug elastisk tætningsmasse til tætning af forsatsvæggens vægtilslutninger. Fordelen ved denne er, at den ikke revner efter tørring. Sprøjt tætningsmassen ind i fugen, hvormed lydisoleringen afsluttes. Efter endt tørretid kan du male, pudse eller tapetsere væggen efter behov. Lige et tip mere: For at forhindre tætningsmasse i at komme i kontakt med lydisoleringspladerne, kan du evt. sætte isoleringsbånd på fugerne bag ved tætningsmassen.

Lydisolering af et loft

Til lydisolering af et loft anbefaler vi ligeledes fuld montering af lydisoleringsmåtter af akustisk skum med høj densitet med en efterfølgende beklædning af gipsplader eller træloft. Her er det vigtigt, at den bærende konstruktion til montering af beklædningen installeres i loftet med en korrekt designet vibrationsdæmpning i loftet for at forhindre lydbroer. Med andre ord: Loftet skal ”sænkes”. Fjedrende ophængssystemer (for eksempel fjederophæng eller akustiske vibrationsophæng) egner sig rigtig godt til dette formål, da de svinger med og således neutraliserer den strukturbårne støj.

Ved at anvende vores lydisoleringsplader af akustisk skum med høj densitet kan der opnås en tydelig stigning i absorptionen af den strukturbårne lyd.

Husk at tage højde for: Byggetekniske foranstaltninger til lydisolering er relativt vanskelige og især krævende i forbindelse med en nedsænket loftskonstruktion. Vær derfor ekstra opmærksom på din sikkerhed under arbejdet eller få hjælp fra professionelle håndværkere om nødvendigt.

Med aixFOAM finder du de rigtige produkter til lydisolering af dine vægge og lofter.

Som akustiske eksperter med over 60 års erfaring ved vi: Lydisolering af vægge og lofter er krævende og afhænger af en lang række faktorer.

Brandsikkerhed i forbindelse med væg- og loftsisolering

Det er vigtigt at overholde alle gældende brandsikringsregler i forbindelse med akustiske foranstaltninger. I vores aixFOAM shop har vi udover produktanbefalinger og nyttig information om absorptionsgrader også anført de respektive produkters brandsikringsklasse.

Vi yder gerne personlig rådgivning og hjælper dig med at finde den rigtige løsning til dine behov. Vi er sikre på, at du ved hjælp af vores forskellige aixFOAM akustiske skum kommer rigtig god i mål med din lydisolering lofter og vægge.

Infobox

aixFOAM lydabsorbenter egner sig perfekt til lydisolering af en væg eller et loft.

Det er vigtigt at skelne imellem, om støjen er i samme rum eller, om den kommer fra et andet rum.

Støj i samme rum

Her monteres også lydabsorbenter i samme rum. Afhængigt af støjen skal 20% - 40% af de glatte overflader i rummet være udstyret med lydabsorbenter.

Støj fra et andet rum

Er det muligt at montere lydabsorbenter i det andet rum? Så skal du placere dine lydabsorbenter der. Hvis det ikke er muligt, at anbefaler vi at udstyre hele den tilstødende væg eller loft i rummet med lydabsorbenter.

Har du brug for hjælp?
Kontakt for spørgsmål

Ring til os eller send os en mail. Med gratis rådgivning ved vores plannere finder vi din akustiske løsning.

+49 2403 / 83830 - 22
Mandag til fredag
Kl. 08:00 til 17:00

sales@aixfoam.dk
Dagligt fra 00:00 – 24.00

aixFOAM butik

Besøg vores aixFOAM-shop og find din passende lydisolering: mindre støj og bedre akustik med lydabsorbenter direkte fra producenten.

Find lydisolering
Callcenter user-circle logout