Søgning

Styringsteknik uden støj

Støjværn i elskabe og kabinetter

  • Mindre støj f.eks. fra ventilatorer, processorer eller kølesystemer
  • Forbedrede arbejdsbetingelser og forbedret sikkerhed
  • Lydabsorbere i henhold til de gældende brandsikringsbestemmelser
  • Støjværn med CNC-teknologi fremstillet individuelt til dig

Her får du mere at vide om lydisolering til elskabe og kabinetter.

Individuelle serviceforespørgsler

Er du erhvervskunde? Har du brug for andre leveringsmængder end dem i shoppen? Har du særlige ønsker til emballering eller specielle krav til forsendelse og levering? Ring og få en snak med os!

Til kontaktsiden

Product Finder

Optik

Glat overflade

Struktureret overflade

Filt overflade

Støjkilde

Luftbåren lyd, højfrekvent

Luftbåren lyd, mellemfrekvens

Strukturbåren lyd

Matching products: Nulstil Filter

Classic Line

Professional Line

Flere valgmuligheder?

Filtlaminerede akustikelementer, klassiske akustikskum og meget mere kan findes i vores CLASSIC LINE.

Flere valgmuligheder?

Højere I vores PROFESSIONAL LINE finder du højere brandbeskyttelse, yderligere designs, printbare elementer og meget mere.

Lydisolering i elskab og kabinet

Elskabe eller andre installationer med elektriske komponenter genererer lyde under driften, der i mange tilfælde opfattes som larmende eller endda generende. Kabinetterne, der for det meste består af lette metalplader eller kunststof, kommer hurtigt i svingninger og afgiver en irriterende rungen. Hvis støjbelastningen bliver for stor, er det en god idé at eftermontere en lydisolering af elskabet.

Frem for alt ved industriapplikationer, hvor et stort antal maskiner og apparater sender lydtrykniveauet i vejret, gælder ofte lovmæssige bestemmelser (f.eks. direktiver om arbejdssikkerhed, forordningen vedrørende beskyttelse mod støj), der kræver tilsvarende foranstaltninger i forhold til støjværn.

Klapren, brummen, susen. Hvis lyde fra elskabet bliver en forstyrrende faktor, er en isolering af kabinettet en god mulighed for at undgå støj.
Lydisoleringen af et elskab sænker lydtrykniveauet.

Hvordan kan man isolere elskabe og kabinetter korrekt?

For at fine en egnet metode til lydisolering af elskabe skal man først finde den præcise årsag til støjen. Opstår støjen fra komponenter såsom ventilatorer eller processorer, bør der anvendes lydisoleringsmåtter til absorbering af den direkte støj (luftbårne støj). Hvis støjen derimod skyldes vibrationer hhv. materialesvingninger på kabinettet (strukturbåret støj), er det en god idé at dæmpe elskabet.

Lydabsorbere mod direkte støj/luftbåret støj

For at absorbere direkte støj, bør kabinettet på elskabet beklædes med lydisoleringsmåtter som for eksempel den akustiske lydisoleringsmåtte med glat overflade eller det noprede skumstof til teknisk isolering. Lyden, der rammer, ledes dybt ind i absorberne og neutraliseres.

Lydabsorbere med en speciel overfladekachering såsom den akustiske plade med robust tekstiloverflade beskytter ydermere de følsomme komponenter mod smuds og støvaflejringer, hvilket frem for alt er nyttigt på det industrielle områder.

For at forenkle monteringen selv i smalle kabinetter og på vanskelige steder, fås alle vores aixFOAM lydabsorbere med praktisk selvklæbende udstyr.

Lyddæmpning af kabinetter, fjernelse af materialevibrationer

For at reducere materiale vibrationer på elskabet skal materialet på kabinettet forstærkes. Man taler i dette tilfælde om en ”lyddæmpning”. Til lyddæmpning af elskabet anbefales elementer med en høj egenvægt, frem for alt vores antistøjmåtte af akustisk tungfolie.

Den akustiske tungfolie råder over en fladevægt, der ligger over gennemsnittet, er spinkel og meget fleksibel. Kabinetter med tynde vægge bør ideelt set beklædes fuldstændigt med den selvklæbende folie.

For ikke kun at isolere materialevibrationer, men samtidigt også direkte støj, kan tungfolien desuden kombineres med porøse lydabsorbere af akustisk skumstof.

I vores produktkonfigurator har du desuden mulighed for at bestille dine lydisoleringsmåtter direkte fra fabrik med en kachering af akustisk tungfolie. Til dette skal du ganske enkelt vælge den tilhørende option.

Den selvklæbende akustiske tungfolie egner sig ideelt til lyddæmpning af elskabet.
Nem lyddæmpning af elskabe: Med den fleksible, selvklæbende antistøjmåtte af akustisk tungfolie kan vibrationer og materialesvingninger reduceres hurtigt.

Varmeudvikling og brandsikring ved støjisolering i elskabet - hvad skal man tage højde for?

Ved lydisolering af elskabe spiller varmeudviklingen en stor rolle. De mange tekniske komponenter i kabinettet samt den store pakkedensitet øger faren for en kortslutning samt en overophedning.

For at holde varmeudviklingen og brandrisikoen på et lavt niveau, skal lydabsorberne monteres med en passende afstand til komponenterne i elskabet. Sørg ved isoleringen af elskabet desuden for en tilstrækkelig lufttilførsel, men også for et tilsvarende varmeaftag for at undgå en ophobning af varme i kabinettet. Sommetider er det en god idé, ud over lydisoleringen, at installere en separat luft- eller afkølingskanal.

For at værste fald at sørge for den nødvendige sikkerhed, fås vores aixFOAM lydisoleringsmåtter i forskellige brandsikringsklasser. Frem for alt kan vores lydabsorbere fra serien „Engineer Line“ med den højeste brandsikringsklasse DIN 4102 B1 anbefales til anvendelse i elskabe og kabinetter. Det er bedst at du finder information om de mulige, påkrævede brandsikringsbestemmelser allerede ved projekteringen af dit elskab.

aixFOAM lydabsorbere med en øget brandsikringsklasse egner sig særligt godt til anvendelse i elskabe, i kabinetter og på komponenter med varmeudvikling.
Lydabsorbere med en øget brandsikringsklasse giver sikkerhed i tilfælde af brand.

Hvorfor er lydabsorbere fra aixFOAM den bedste løsning til isolering af dit elskab eller kabinet?

Som producent af lydabsorbere af høj kvalitet ved vi, hvad der har betydning for en effektiv lydisolering i elskabet eller kabinettet. For at opfylde disse krav har vi udviklet lydabsorbere, der er specielt velegnede til denne anvendelse.
Icon Lydabsorbent efter mål
Fremstilling
standardiseret eller
individuel
Icon Lydabsorbent med profileret overflade
Overflader
Udvalg af
profiler
Icon Lydabsorberende materialetykkelser
Højder
kan vælges
forskelligt
Icon Montering af lydabsorbenter
Montering
flere
optioner
Ikon brandbeskyttelsesskum
Brandsikring
forskellige klasser
Ikon lydabsorberingsmodstand
Beskyttelse
mod smuds &
væsker
På baggrund af 60 års erfaring og en konstant optimering af vores lydabsorbere er det lykkedes for os at udvikle effektive og fleksible akustiske elementer, der egner sig ideelt til anvendelse i elskabe og kabinetter. De reducerer materialevibrationer og støj og fås i forskellige brandsikringsklasser og materialetykkelser. Vælg dine favoritter blandt flere profiler. Takket være forskellige monteringsoptioner, såsom det praktiske selvklæbende udstyr, kan lydabsorberne monteres særligt nemt o kabinetter og elskabe.

Nu er det din tur: Find den passende lydisolering til elskabe og kabinetter!

Uanset om det er til eftermontering eller direkte ved konstruktionen af et elskab: Vælg dine passende støjisoleringsmåtter blandt vores aixFOAM-produkter til elskabe og kabinetter eller brug vores gratis rådgivningsservice. Vores fagkonsulenter understøtter dig ved dine projekter og hjælper dig med at finde den optimale løsning til dine krav.
Gratis akustikrådgivning fra aixFOAM

Fagkonsulenterne fra aixFOAM står til din rådighed på telefon eller e-mail.

Gratis rådgivning
aixFOAM Lydabsorbenter til styreskabe og kabinetter

Her finder du den passende lydisolering til dit elskab.

Se produkterne
Callcenter user-circle logout