Søgning

Sæt en stopper for støj i industri og teknik!

Støjdæmpning/ støjværn til industriakustik og teknisk akustik

  • Mindre støj fra maskiner, motorer, anlæg og køretøjer
  • Standardiserede lydisoleringsmåtter eller individuelle, skræddersyede lydabsorbere
  • Præcisionsfremstilling på topmoderne CNC-skæremaskiner og anlæg
  • Flere monteringsoptioner for en enkel og fleksibel installation af dit støjværn
  • Lydabsorbere med specielle overfladekacheringer, for endnu større modstandsdygtighed over for snavs, olier og væsker
  • Valgfri kachering af lydabsorberne med akustisk tungfolie reducerer materialevibrationer yderligere

Her får du mere at vide om støjværn i industrien og inden for teknisk akustik.

Vores sværvægter mod maskinstøj

Reducerer materialevibrationer og strukturbåret støj, ideel til støjreduktion og lydisolering

Køb nu

Lydisolering på arbejdspladsen

Kontor, værksted eller industrihal: Vi har den passende lydisolering til dig. Vores fagkonsulenter udarbejder et individuelt lydisoleringskoncept til dig - for mere ro og produktivitet på arbejdspladsen.

Læs mere

Vi elsker og lever for akustik.

Hvem står egentlig bag aixFOAM? Tid til at løfte sløret! – Vi tage dig med bag kulisserne og giver dig et lille indblik i vores daglige arbejde.

Se video

Product Finder

Optik

Glat overflade

Struktureret overflade

Filt overflade

Støjkilde

Luftbåren lyd, højfrekvent

Luftbåren lyd, mellemfrekvens

Strukturbåren lyd

Luftbåren lyd, lavfrekvent

Matching products: Nulstil Filter

Classic Line

Professional Line

Flere valgmuligheder?

Filtlaminerede akustikelementer, klassiske akustikskum og meget mere kan findes i vores CLASSIC LINE.

Flere valgmuligheder?

Højere I vores PROFESSIONAL LINE finder du højere brandbeskyttelse, yderligere designs, printbare elementer og meget mere.

Støjværn hhv. støjdæmpning i industri og teknik

Ud over lydabsorbere til applikationer inden for rumakustik tilbyder vi hos aixFOAM også støjværnsløsninger specielt til teknisk akustik eller industriakustik. Men hvad gemmer der sig egentlig bag dette begreb?

Inden for rumakustik er optimering af klang ofte i fokus, for således f.eks. at forbedre sprogforståeligheden eller klangen af musik. Inden for teknisk akustik handler det derimod især om best muligt at fjerne støj.

Når maskiner og anlæg kører, stiger lydtrykniveauet. For at forhindre at støj bliver til en belastning, er det nødvendigt med en godt gennemtænkt støjisolering til industri og teknik.
Et industrianlæg i bilindustrien genererer støj.
I modsætning til rumakustik, hvor årsagerne til akustiske problemer for det meste findes i selve rummet, f.eks. på grund af særligt høje lofter og lydhårde overflader, der fremmer efterklang, beskæftiger den tekniske akustik sig mest med at isolere enkelte støjkilder, såsom tunge maskiner, anlæg eller motorer og med at sænke lydtrykniveauet.

Hvorfor er støjisolering vigtig i teknik og industri?

I industrien findes der to afgørende argumenter, der taler for en godt planlagt lydisolering og anvendelsen af lydabsorbere på det tekniske område.

Støj som generende faktor for mennesker og miljø

Ved lydisolering i den tekniske akustik skal men som det første fjerne støj som en generende faktor og farekilde for mennesker og miljø. Højlydte maskiner, motorer og anlæg i industrihaller kan i modsat fald blive til en belastning for medarbejderne eller et irritationsmoment for naboerne. Derudover påvirkes kommunikation og produktivitet meget negativt af støj, og støjen øger på farlig vis risikoen for høreskader og hjerte- og kredsløbssygdomme. Derfor må man ikke vedvarende overskride et støjniveau på 80 dB.

Desuden foreskrives en reduktion af støjbelastningen på arbejdspladsen også via lovfæstede direktiver for arbejdssikkerhed eller forordningen vedrørende støjbeskyttelse.

En arbejder bruger høreværn for at beskytte sig selv mod en højlydt maskine.
Uden tilstrækkelig støjisolering og høreværn bliver støj til en sundhedsrisiko i industrien. Et arbejdsmiljø med vedvarende støj har desuden en negativ indvirkning på medarbejdernes produktivitet.

Støjsvage maskiner og industrianlæg som et kvalitetskendetegn og en konkurrencefordel

Stilhed har etableret sig mere og mere som en kvalitetsfaktor, også inden for den tekniske akustik. Maskiner og anlæg, der arbejder sagte, se som moderne, rene, af høj kvalitet og effektive. Således kan støjsvage maskiner bliver en sand konkurrencefordel i forhold til konkurrenterne. Denne udvikling stiller især ingeniører og konstruktører foran opgaven med at sænke støjniveauet på deres „babyer“. Særligt inden for områderne med maskiner, anlægs- og udstyrskonstruktion tilbyder vi hos aixFOAM ud over standardiserede lydisoleringsmåtter også individuelle, skræddersyede løsninger for en præcis montering af dit støjværn i kabinetter og maskiner.
Stilhed er en afgørende kvalitetsfaktor. Allerede under udviklingen sørger ingeniører i maskinindustrien, anlægsindustrien, udstyrskonstruktion, skibsbyggeriet eller bilindustrien i højere grad for at højde støjemissionen nede. Det lykkedes via anvendelse af støjværn.
En ingeniør planlægger en ny, støjsvag maskine.

Hvordan kan man sænke støjtrykniveauet inden for teknisk akustik og industriakustik?

Store maskiner, anlæg eller køretøjer forårsager ofte støj i form af en ubehagelig, højlydt rungen, hvilket forårsager en overførsel af strukturbåret støj i maskinenheder hhv. karosseriet, som senere afgives til omgivelserne. Der findes to forskellige metoder til isolering af støj på tekniske apparater.

For det første kan man isolere enkelte komponenter eller byggeelementer. I andre tilfælde giver det mere mening med en komplet, lydisolerende indkapsling/afskærmning. I alle tilfælde skal lydabsorberne placeres så tæt på lydkilden som muligt.

Støjisolering og støjdæmpning af enkelte komponenter og byggeelementer

Støjisolering af enkelte komponenter, maskin- eller køretøjsdele er således altid en god idé, hvis støjkilden kan benævnes præcist, støjområdet kan afgrænses klart og der ikke opstår for stærke vibrationer på hele konstruktionen. Således kan for eksempel en udstyring af et motorrum med lydabsorbere på køretøjer, skibe og yachts allerede give en betydeligt lavere støjemission.

Også serverrum eller elskabe, hvor der hersker et højt støjniveau på grund af det store antal forskellige ventilatorer og kølesystemer, kan, isoleres ved hjælp af passende støjværnskomponenter, f.eks. absorbere til lydisolering af en systembund.

En medarbejder kontrollerer teknikken i det lydisolerede serverrum.
Støjværn er ikke kun vigtige i industri og produktion. Også store serverum genererer støj på grund af ventilatorer og kølesystemer. En gennemtænkt støjisolering giver en helt sagte teknik.

Lydisolering via indkapslinger, afskærmninger og støjværnscontainere

Hvis en maskinen genererer meget stærke vibrationer, kan støjkilden ikke begrænses til et konkret byggeelement eller kan den pågældende komponent på en maskine/et anlæg ikke isoleres separat, er det en god idé med en komplet indkapsling hhv. afskærmning (indkapsling eller afkapsling).

Til dette formål opføres et kabinet (indkapsling) af træ, kunststof eller metal omkring maskinen eller produktionsanlægget. Denne beklædes derefter ideelt over hele overfladen med en kombination af akustisk tungfolie til støjdæmpning og lydabsorbere til isolering. Således kan man f.eks. opføre støjværnscontainere hhv. støjværnskabinetter omkring særligt højlydte generatorer, kompressorer eller dreje- og fræsemaskiner.

For at isolere højlydte maskiner såsom fræsere, generatorer eller kompressorer i en produktionshal skal der opføres et kabinet hhv. en indkapsling til lydisolering. De absorberer støj og giver et mere roligt, mere produktivt og sundere arbejdsmiljø.
Et kabinet/en indkapsling omkring en maskinen til støjisolering giver mere ro.

Kvalitet „Made in Germany“ – Hvorfor er støjværn fra aixFOAM særligt velegnede til tekniske applikationer?

Hos aixFOAM kan vi se tilbage på mere end 60 år som producent af lydabsorbere af høj kvalitet. På baggrund af en konstant forskning og optimering af vores akustiske skumstoffer er det lykkedes for os at udvikle fleksible og robuste lydabsorbere med høje absorptionsværdier. Den porøse struktur på vores absorbere lader lyden trænge dybt ind i materialet, og der bliver den via friktion (kan ikke mærkes) omdannet til varmeenergi og absorberet.
Icon Lydabsorbent efter mål
Fremstilling
standardiseret eller
individuel
Icon Lydabsorbent med profileret overflade
Overflader
Udvalg af
profiler
Icon Lydabsorberende materialetykkelser
Højder
kan vælges
forskelligt
Icon Montering af lydabsorbenter
Montering
flere
optioner
Ikon brandbeskyttelsesskum
Brandsikring
forskellige klasser
Ikon lydabsorberingsmodstand
Beskyttelse
mod smuds &
væsker
aixFOAM lydabsorbere reducerer støj og materialevibrationer og fås i forskellige brandsikringsklasser og materialetykkelser. Forskellige overfladekacheringer gør vores lydabsorbere særligt bestandige over for smuds og væsker og takket være de praktiske monteringsoptioner kan elementerne installeres hurtigt og fleksibelt.

Standardproduktion eller fremstilling efter mål: Find det optimale støjværn og sæt en stopper for støjen!

Vi ved af erfaring, at støjværn inden for teknisk akustik/industriakustik er et yderst komplekst og individuelt tema. Mange anlæg, maskiner og apparater er specialfremstillinger, der er afstemt til de pågældende krav i produktionen og driften. Derfor tilbyder vi ud over de standardiserede lydabsorbere i pladeform i vores online shop også støjværnskomponenter fremstillet efter mål. Som produktionsvirksomhed er vi i stand til at realisere mindre produktioner og serieproduktioner samt udviklingen af prototyper.
Gratis akustikrådgivning fra aixFOAM

Fagkonsulenterne fra aixFOAM står til din rådighed på telefon eller e-mail.

Gratis rådgivning
aixFOAM Lydabsorbenter til tekniske anvendelser

Her finder du vores forskellige produktkategorier inden for teknisk akustik.

Se kategorierne
Callcenter user-circle logout