Søgning
aixFOAM forbedrer akustikken i optagelsesstudiet med forskellige lydabsorbere

Få bedre akustik i lydstudiet

Øjeblikket før den første tone lyder: Der hersker en koncentreret stilhed. De sidste greb, rytmeændringer og riffs går igennem hovedet igen, teksten gentages linje for linje. Og så er det nu – den røde lampe lyser, og lydoptagelsen begynder. I dette øjeblik er der brug for perfektion, som ikke kun skal leveres af musikere, lydteknikere og producenter, men også af akustikken i lydstudiet. Alle akustiske krav til præcis studielyd skal være opfyldt.

Men hvilke faktorer bestemmer egentlig lydkvaliteten i musikstudiet, og hvordan kan du forbedre akustikken i lydstudiet?

Home-Recording-Studios bliver mere og mere populære

Professionelle lydstudier er ikke kun efterspurgt af musikere, men såkaldte studier til hjemmeoptagelse (Homestudios) opnår stadig højere popularitet. Mulig årsag: Kravene til studieoptagelser af høj kvalitet – i forhold til lave omkostninger – er konstant stigende. Fordelen ved disse små, for det meste uafhængige studios, er helt klart, at musikere her har stor fleksibilitet med hensyn til at indspille og mikse deres kompositioner.

Støjdæmpning vs. lydisolering i lydstudiet

Også i Homestudios er kvaliteten af optagelserne prioriteret højt. Velgennemtænkt støjdæmpning kan sikre, at lyden optimeres. Udfordringen består ofte i, at både optagelse af musikken og redigeringen af ??optagelsen (gennemlytning, mixing, mastering, produktion osv.) foregår i samme rum. Dette gør "neutral" lytning relativt vanskeligt. Derudover kan uønskede lyde i rummet forstyrre lydoptagelsen. Dette stiller helt specielle krav til optimering af akustikken i studiet.

Generelt er der i lydstudier to akustiske scenarier at tage højde for:

  • Lydisolering / støjisolering udadtil eller inde i rummet
  • Støjdæmpning – akustisk optimering i rummet

Schallabsorber für Tonstudios oder Proberäume
Lydabsorbenter til professionelle på instrumentet og ved mixerpulten

aixFOAM lydabsorbenter forbedrer akustikken og sikrer den optimale lyd i lydstudiet eller øvelokalet.

Her finder du lydisolering, specielt til brug i lydstudiet. Få perfekt lyd i dit studie og oplev en præcis basgengivelse uden flagrende ekko og brummende eller drønende baslyd.
Find støjbeskyttelse

Lydisolering af lydstudiet

Med gennemtænkt lydisolering i lydstudier kan man forhindre støj i at trænge ind udefra eller indefra og ud. På denne måde kan optagelser foretages når som helst på dagen eller om natten uden at være nødsaget til at overholde stilleperioder i boligområder. Desuden undgår man også, at udefrakommende støj, f.eks. trafikstøj, forstyrrer studieoptagelserne.

For at undgå støj så meget som muligt anbefaler vi at beklæde alle overflader – ideelt set en rum-i-rummet- installation. Det vil sige, at der opføres en ny væg i form af en bærende konstruktion foran hver væg. En bærende konstruktion af gipsplader udfyldt med aixFOAM akustisk skum HEAVY Duty er ideel til dette formål. En sådan konstruktion afkobler reflekterende lyd og forhindrer lyden i at blive overført til bygningens vægge. Dermed undgår man lydbroer og transmission af støj til omverdenen.

Byggetekniske foranstaltninger til lydisolering er relativt krævende – især i forbindelse med installation af en loftskonstruktion. Vær derfor opmærksom på din sikkerhed under arbejdet eller få evt. hjælp fra professionelle håndværkere.

Lydisolering/lydisolering af loft og væg
Lydisolering/ støjdæmpning af væg og loft

Din guide til effektiv lydisolering ved hjælp af akustiske elementer fra aixFOAM – direkte og billigt fra producenten!

Her finder du vigtige oplysninger, eksempler på montering og passende lydisoleringsprodukter til isolering af vægge og lofter – giver mindre støj og afslappede naboer.
Læs mere

Optimering af akustikken i lydstudiet

Forskellige akustiske elementer kan bruges til specifikt at ændre og perfektionere klangen i et lydstudie. For at opnå optimale resultater i lydstudier anvender man ofte mobile akustiske skillevægge eller fastmonterede elementer, f.eks. lydabsorbenter, resonatorer eller diffusere. De styrer eller omdirigerer refleksioner fra forskellige lydkilder. Dette kan reducere uønsket efterklang eller absorbere forstyrrende frekvenser og støj.

Porøse lydabsorbenter

Porøse lydabsorbenter, f.eks. akustisk skum absorberer lyd (lydenergi) og omdanner den til varmeenergi. Dette kan dog ikke mærkes. Denne konvertering absorberer en del af lyden og kun en brøkdel af den reflekteres. Det reducerer efterklang og forbedrer rumakustikken. Lydabsorbenter er især velegnede som bredbåndsabsorbenter i mellem- og højfrekvensområdet og er lette at arbejde med. Specielle akustiske elementer, f.eks. basabsorbenten SH012, er også lavet af skum, men deres struktur gør dem også velegnede til absorption i lavfrekvensområdet. Igennem skummets specielle overfladeprofil, f.eks. noppeskum eller pyramideskum, kan lyden spredes yderligere, hvilket har en positiv effekt lydens naturlighed samtidig med, at det giver et levende klangbillede.

Lydisolering/lydisolering af loft og væg
Perfekt klang ved hjælp af basabsorbenter

Leder du stadig efter den perfekte baslyd?

I denne guide finder du alle fakta vedrørende aixFOAM basabsorbenter samt tips til korrekt opstilling af basfælder. Med lavfrekvente absorbenter fra aixFOAM får du akustiske elementer i høj kvalitet – direkte og billigt fra producenten.
Læs mere

Resonatorer

I lighed med lydabsorbenterne dæmper også resonatorer lyden. Dette vil sige, at de primært reducerer efterklangen og forhindrer overlapning af enkelte frekvenser, såkaldte rumtilstande. Lydenergien omdannes til kinetisk energi og absorberes af vibrationer (resonanser). Resonatorer er dog kun designet til lydabsorption ved lave frekvenser. Deres ulempe ligger i den ringe støjdæmpning ved mellem- og høje frekvenser.

Diffusere

I modsætning til lydabsorbenter/ resonatorer absorberer diffusere generelt ikke den indkommende lyd og har næsten ingen indflydelse på efterklangstiderne. De er derimod beregnede til at sprede de indgående lydbølger jævnt i rummet og således forbedre sammensætningen af ??efterklangen eller dens kvalitet. Diffusernes "kasselignende" design med kamre i forskellige dybder gør det muligt for den reflekterede lyd at blive styret i forskellige retninger og dermed bliver refleksionerne blødt lidt op. Dette skaber en særlig naturlig lyd.

aixFOAM lydabsorbenter til perfekt studielyd

Brug af akustiske absorbenter af akustisk skum i lydstudiet anbefales især, fordi de dækker et bredt frekvensområde som bredbåndsabsorbenter. Takket være vores mangeårige erfaring inden for professionel støjdæmpning opnår aixFOAM-produkter de bedste resultater, især inden for lydstudie-akustik. Sammen med Instituttet for Teknisk Akustik ved universitetet RWTH Aachen har vi på baggrund af mange års forskning været i stand til at tilbyde lydabsorbenter med optimal effekt til vores kunder. aixFOAM lydabsorbenter fås i forskellige design, farver og forskellige muligheder for montering. De er nemme at montere og sikrer en præcis, klar lyd i optagelsesstudiet.

Målrettet reduktion af efterklangstider i optagelsesstudiet

Installation af professionelle absorbenter har normalt ét mål: at forkorte efterklangstiderne. Det er ofte nok at udstyre 20 - 30% af væg- og loftsflader med lydabsorbenter i høj kvalitet. For eksempel kan man dække en del af loftet og to af de tilstødende vægoverflader med absorbenter. Her giver det mening at vælge to vægoverflader, der ligger over for hinanden, til at behandle lydens mulige ”spejlpunkter”.

Lydabsorbenter på væggene i ørehøjde understøtter den efterfølgende gennemlytning og forstærker den lydabsorberende effekt. Lydabsorbenter i loftshøjde giver øget støjdæmpning.

Vigtigt:
Bemærk dog, at hvis man udstyrer et for stort område med lydisolering kan det medføre en unaturlig rumklang. Generelt anbefaler vi en trinvis tilgang med henblik på at finde den optimale akustiske løsning. Dermed undgår man ”overdæmpning” og skåner samtidig pengepungen.

Når du planlægger støjdæmpning i lydstudiet, er det en god ide at tage højde for de anbefalede efterklangstider. I et professionelt lydstudie bør man holde sig inden for de anbefalede referenceværdier for efterklangstid: I forbindelse med rene stemmeoptagelser skal efterklangstiden ligge mellem 0,4 sekunder og 0,5 sekunder, og til musikoptagelser skal den helst ligge mellem 0,7 sekunder og 1 sekund. Disse værdier afhænger af den respektive musikstil og type af musik og naturligvis af personlig smag.

Særtilfælde: Lydisolering slagtøj

For at modvirke den strukturbårne støj fra slaginstrumenter, skal slagtøjet placeres på et akustisk afkoblet podium. For at opnå dette skal en del af gulvarealet udstyres med vores akustiske skum med høj densitet SH007. Dette skal herefter dækkes med en robust træplade. Det er vigtigt at bemærke, at træpladen skal lægges flydende. Den må altså ikke have kontakt med murværket eller gulvet, fordi det er den eneste måde, hvorpå samtlige vibrationer, der dannes i slagtøjets stativ, kan afkobles igennem absorbenten og således ikke overføres til gulvet takket være den tilstrækkelige materialetykkelse.

aixFOAM: Din samarbejdspartner inden for ideel akustik i lydstudiet

Som producent af kvalitetslydabsorbenter kan vi hos aixFOAM se tilbage på over 60 års erfaring inden for lydisolering. Denne ekspertise vil vi gerne bruge til at hjælp dig. Ved hjælp af gratis rådgivning hjælper vi dig med at vælge den rigtige lydisolering til dit optagelsesstudie, fordi hvert rum og de dermed forbundne akustiske krav er individuelle og unikke. Besøg vores produktkategori "Optagelsesstudie/ øvelokale", og lad dig inspirere eller kontakt os telefonisk, så vi i fællesskab kan finde de optimale aixFOAM akustiske elementer til dit optagelsesstudie.

Har du brug for hjælp?
Kontakt for spørgsmål

Ring til os eller send os en mail. Med gratis rådgivning ved vores plannere finder vi din akustiske løsning.

+49 2403 / 83830 - 22
Mandag til fredag
Kl. 08:00 til 17:00

sales@aixfoam.dk
Dagligt fra 00:00 – 24.00

aixFOAM butik

Besøg vores aixFOAM-shop og find din passende lydisolering: mindre støj og bedre akustik med lydabsorbenter direkte fra producenten.

Find lydisolering
Callcenter user-circle logout