Søgning

Køreglæde uden støj

Lydisolering i transportmiddelindustrien

  • Støjværn til eftermontering i biler, veteranbiler samt tunge landbrugs- og skovbrugsmaskiner
  • Mindre støj fra motor- og kørelyde
  • Reducerede vibrationer fra karosseridele såsom understel, døre eller tag
  • Mere ro og opholdskvalitet i køretøjet

Her får du mere at vide om støjværn/støjisolering i transportmiddelindustrien.

Individuelle serviceforespørgsler

Er du erhvervskunde? Har du brug for andre leveringsmængder end dem i shoppen? Har du særlige ønsker til emballering eller specielle krav til forsendelse og levering? Ring og få en snak med os!

Til kontaktsiden

Product Finder

Optik

Glat overflade

Struktureret overflade

Filt overflade

Støjkilde

Luftbåren lyd, højfrekvent

Luftbåren lyd, mellemfrekvens

Strukturbåren lyd

Luftbåren lyd, lavfrekvent

Matching products: Nulstil Filter

Classic Line

Professional Line

Flere valgmuligheder?

Filtlaminerede akustikelementer, klassiske akustikskum og meget mere kan findes i vores CLASSIC LINE.

Flere valgmuligheder?

Højere I vores PROFESSIONAL LINE finder du højere brandbeskyttelse, yderligere designs, printbare elementer og meget mere.

Støjisolering i bil, køretøj og transportmiddelindustrien

Høj rungen, susen og vibrationer. Støj i bilen, i campingvognen, i veteranbiler, i erhvervskøretøjer eller landbrugsmaskiner kan i længden ikke kun irritere dig, men derimod endda udgøre en sundhedsrisiko. Men hvorfor er der ofte så højlydt i aldre biler eller tunge køretøjer og hvad kan man gøre mod det?

Hvad er årsagerne til støj i køretøjet?

Støj fra omgivelserne, motorstøj eller den rullende lyd af dækkene er medansvarlige for et stigende støjniveau i køretøjet. For at inddæmme denne støj investerer transportmiddelvirksomheder mange ressourcer i tiltag til støjisolering og nye teknologier til undertrykkelse af støj. Men særligt i ældre køretøjer eller store erhvervskøretøjer er lydisoleringen ofte utilstrækkelig.

Årsagen til dette findes for det meste i konstruktionen af selve køretøjet. Motorens rungen genererer vibrationer, der overføres til de store pladekonstruktioner (f.eks. døre, bundplade, tag) på karosseriet og får det til at vibrere. Hvis disse byggeelementer ikke er tilstrækkeligt isoleret, vandrer vibrationerne som ”strukturbåret støj” gennem køretøjet og afgives herefter som en høj rungen til omgivelserne.

De store pladekonstruktioner på køretøjer såsom døre, tag og bundplade begynder at vibrere under driften og overfører strukturbåret støj. Denne afgives igen til omgivelserne senere som luftbåret støj og der opstår støj.
Ved transportmiddelindustrien er en lydisolering af dørene og andre metalpladeoverflader vigtig for at undgå støj.

Hvorfor er støjværn så vigtige i transportmiddelindustrien og i karosseri-industrien?

Vedvarende støj i køretøjet forringer ikke kun opholdskvaliteten, men også koncentrationen og ydeevnen hos føreren. Dette kan i værste tilfælde blive en sikkerhedsrisiko. Et vedvarende støjniveau på over 85 dB øger stress, risikoen for hjerte- og kredsløbssygdomme og kan føre til varige høreskader.

Også i forhold til arbejdssikkerhed og for at undgå sundhedsskader kan en støjisolering i erhvervskøretøjer samt landbrugs- eller skovbrugsmaskiner være relevant.

En kvinde forsøger at beskytte sig selv mod støj i bilen.
Lydisolering i køretøjet hjælper med at reducere støj. Frem for alt mennesker, der tilbringer meget tid i bilen eller køretøjet, skal sørge for en tilstrækkelig støjisolering, for at beskytte deres sundhed.

Hvilke muligheder er der efter eftermonteret støjværn i bilen?

Først og fremmest er det vigtigt at kunne lokalisere støjkilden. Således kan enkelte komponenter som eksempelvis bundpladen eller separate områder som motorrummet lydisoleres målrettet.

Lydisolering i motorrummet

For lydisolering i motorrummet er lydisoleringsplader med membranabsorber det første valg. Den lydgennemtrængelige specialfolie på overfladen beskytter absorberne mod sprøjtevæsker og olier. Man kan desuden vælge pladerne med selvklæbende udstyr på bagsiden og de kan således klæbes på motorhjelmen uden problemer. For at tildække pladeovergangene mellem elementerne perfekt, anbefaler vi endvidere vores aluminium-tape.

Bemærk venligst: aixFOAM-produkter til lydisolering i køretøjer stemmer overens med den gældende brandklasse FMVSS 302 (DIN 75200) i bilindustrien. Man skal i alle tilfælde holde tilstrækkelig afstand til motoren. De anbefales ikke at anvende en støjværnsplade i bilen i området omkring udstødningen og rørbøjningen.

Lyddæmpning af karosseriet og bundpladen

For at minimere materialesvingninger og vibrationer på metalpladeoverfladerne, er det nødvendigt at forstærke materialet så det ikke så let kommer i svingninger. Til dette krav er aixFOAMs antistøjmåtte af akustisk tungfolie særligt velegnet. Den har en høj egenvægt og er yderst bøjelig og fleksibel. Som standard er tungfolien desuden udstyret med en praktisk selvklæbende flade, så den kan tilklæbes hurtigt og enkelt indvendigt på karosseriet. Derudover kan bundpladen isoleres med vores lydisoleringsmåtter af akustisk tungt skum.

Støjværn til veteranbiler

Til lydisolering i veteranbiler anbefaler vi ligeledes vires aixFOAM akustiske produkter til gulvisolering. De akustiske måtter kan tilskæres og udlægges fleksibelt og giver mere ro og komfort i køretøjet.
Køreglæde uden støj: Lydisoleringsplader dæmper karosseriet og isolerer støjkilder i bilen. Derved bringer de ro i ældre køretøjer og veteranbiler.
Lydisolering reducerer støj i veteranbiler og biler.

Hvordan fungerer lydisoleringen i andre biler?

I det følgende har vi sammenfattet nogle enkelte informationer og tips til dig om støjværn i særlige køretøjer og maskiner.

Støjværn til autocampere og campingvogne

Udover vibrationslyde og motorrungen holder isoleringen i campingvognen eller autocamperen også omgivende støj udefra på afstand. Trommende regn på taget, hagl eller lyde fra naboerne på campingpladsen kan ved en dårlig isolering virkelig gå en på nerverne, og ødelægge den gode feriestemning. Med vores selvklæbende lydabsorbere kan du hurtigt og nemt lydisolere taget på dit rullende hjem optimalt. Til dette formål anbefaler vi ligeledes absorbere med en høj fladevægt, såsom vores akustiske tunge skum, til at standse overførslen af strukturbåret støj gennem væggene eller taget. For en maksimal isolerende virkning tilråder vi at man desuden kacherer den tunge skum med akustisk tungfolie. Denne option kan du ganske enkelt vælge i produktkonfiguratoren.
Lydisolering i autocamperen og campingvognen giver ro og afslapning på rejser.
Lydisolering i autocamper, campingvogn eller camp-let hjælper med at isolere støj fra omgivelserne - for en fredelig og afslappet ferie.

Lydisolering til lastbiler og særkøretøjer

Til en lyddæmpning af førerhuset anbefaler vi akustisk tungfolie for at forstærke materialet på kabinen og således standse vibrationer og overførslen af strukturbåret støj.

Til lydisolering indvendigt i førerkabinen er aixFOAM lydabsorbere med akustisk filtkachering eller støjværnsmåtter med perforeret kunstlæderoverflade velegnede. De er visuelt tiltrækkende, højeffektive hvad angår lydabsorption og afvaskelige. Da fører huset ofte ikke kun er en arbejdsplads for føreren, men også et beboelsesrum på hjul, er disse absorbere forudbestemt til lydisolering i lastbilen.

Til lydisolering i industrien med særkøretøjer, støjværn i anhængerkonstruktion, lydisolering af bygge- og anlægsmateriel eller busser og isolering i togindustrien er vores lydabsorbere ligeledes velegnede. Til en lyddæmpning tilrådes den samme fremgangsmåde som for eksempel ved lydlyddæmpning af karosseriet på en bil.

Mere ro på vejen: Et passende støjværn til lastbiler og særkøretøjer isolerer støj fra køretøjet og fra omgivelserne. Derved aflastes erhvervschauffører i hverdagen.
Lydisolering i lastbilen giver ro på vejen.

Støjværn til landbrugsmaskiner, skovbrugsmaskiner og erhvervskøretøjer

De er store, har adskillige svingende monteringsdele samt kraftige motorer og gearkasser: Det er ikke noget under at traktorer og landbrugsmaskiner genererer et betydeligt støjniveau og vibrationer.

Ud over den klassiske akustiske tungfolie til lyddæmpning af karosseriet er frem for alt vores støjværnsmåtter med overfladekachering velegnede til lydisolering af landbrugs- eller skovbrugsmaskiner og -køretøjer. Alumembranen er væskeafvisende, olieresistent og ufølsom over for den høje smudsbelastning i landbruget eller skovbruget.

Mindre støj i landbruget - en arbejder kører i en lydisoleret mejetærsker.
For mindre støj under arbejdet er det en god idé at eftermontere lydisolering på landbrugs- og skovbrugsmaskiner.aixFOAM lydabsorbere til transportmiddelindustrien fås med specielle overfladekacheringer og er således resistente over for snavs.

Brandsikring og støjværn i transportmiddelindustrien – Brandsikringsklasse FMVSS 302 (DIN 75200)

Vores lydabsorbere til teknisk lydisolering fås i overensstemmelse med brandklasse FMVSS 302 (DIN 75200), der er gældende for bilindustrien og transportmiddelindustrien. Bemærk dog ved valget af dine støjværnsmåtter de tekniske data vedrørende temperaturbestandighed, som vi har sammenfattet til dig på varesiderne for de pågældende produkter. For udførlige informationer sender vi dig også gerne databladene for vores absorbere efter anmodning. Her skal du ganske enkelt henvende dig til vores kundeservice.

For at holde sikkerhedsrisikoen lav ved lydisolering af køretøjer, skal der holdes en tilstrækkelig afstand til motoren og andre komponenter med en stærk varmeudvikling, som for eksempel rørbøjninger eller udstødning.

Hvorfor er aixFOAM støjværn det bedste valg til støjisolering i transportmiddelindustrien?

På baggrund af 60 års erfaring og en konstant optimering af vores akustiske materialer af høj kvalitet, er det lykkedes for os at udvikle fleksible og robuste støjværnselementer med høje absorptionsværdier.

Som en moderne produktionsvirksomhed er vi i stand til ikke kun at tilbyde dig standardiserede absorbere i pladeform, men kan derimod også fremstille individuelle konturer til en nøjagtig indbygning i køretøjer og motorer. Fortæl vores serviceteam om dine ønsker.

Dit individuelt fremstillede aixFOAM akustiske sæt til lydisolering i transportmiddelindustrien: Med topmoderne, super præcis CNC-teknik kan vi fremstille støjværn efter mål til dine køretøjer og motorer.
Et akustisk sæt efter mål til støjisolering af en motor i en bil.
aixFOAM lydabsorbere reducerer støj og strukturbåret støj og fås i forskellige brandsikringsklasser og materialetykkelser. Vælg dine favoritter blandt flere overfladeprofiler. Forskellige overfladekacheringer gør aixFOAM lydisoleringsplader modstandsdygtige over for væsker og smuds og det praktiske selvklæbende udstyr letter monteringen selv på vanskelige steder.
Icon Lydabsorbent efter mål
Fremstilling
standardiseret eller
individuel
Icon Lydabsorbent med profileret overflade
Overflader
Udvalg af
profiler
Icon Lydabsorberende materialetykkelser
Højder
kan vælges
forskelligt
Icon Montering af lydabsorbenter
Montering
flere
optioner
Ikon brandbeskyttelsesskum
Brandsikring
forskellige klasser
Ikon lydabsorberingsmodstand
Beskyttelse
mod smuds &
væsker

Nu er det din tur: Find det perfekte støjværn til dit køretøj!

Vælg dit passende støjværn blandt vores aixFOAM-produkter til transportmiddelindustrien eller brug vores gratis rådgivningsservice. Vores fagkonsulenter understøtter dig ved dine projekter og hjælper dig med at finde den optimale løsning til dine krav.
Gratis akustikrådgivning fra aixFOAM

Fagkonsulenterne fra aixFOAM står til din rådighed på telefon eller e-mail.

Gratis rådgivning
aixFOAM Lydabsorberende udstyr til køretøjer og køretøjskonstruktion

Her finder du det passende støjværn til anvendelse i transportmiddelindustrien.

Se produkterne
Callcenter user-circle logout