Søgning

Når maskinen hvisker

Effektivt støjværn inden for udstyrskonstruktion

  • Mindre larm i mobilt og stationært udstyr
  • Forbedrede arbejdsbetingelser og forbedret sikkerhed
  • Støjværn i overensstemmelse med forordningen vedrørende beskyttelse mod maskinstøj og brandsikring
  • Lydabsorbere med CNC-teknologi fremstillet individuelt til dig

Her får du mere at vide om støjværn til udstyr og udstyrskonstruktion.

Individuelle serviceforespørgsler

Er du erhvervskunde? Har du brug for andre leveringsmængder end dem i shoppen? Har du særlige ønsker til emballering eller specielle krav til forsendelse og levering? Ring og få en snak med os!

Til kontaktsiden

Classic Line

Professional Line

Flere valgmuligheder?

Filtlaminerede akustikelementer, klassiske akustikskum og meget mere kan findes i vores CLASSIC LINE.

Flere valgmuligheder?

Højere I vores PROFESSIONAL LINE finder du højere brandbeskyttelse, yderligere designs, printbare elementer og meget mere.

Effektivt støjværn til udstyr og udstyrskonstruktion

På grund af deres konstruktion og teknik genererer mange enheder og apparater - til dels enkle husholdningsapparater som for eksempel vaskemaskinen - et betydeligt støjniveau, der gør et effektivt støjværn af udstyret helt uundværligt. Medicinsk udstyr, entreprenørmaskinel eller andet elektronisk udstyr hører ligeledes til støjkilderne i hverdagen.

Hvorfra opstår støj på enheder hhv. i udstyrskonstruktion?

Ud over den vanlige motorstøj og driftslyde, der opfattes som direkte støj (luftbåret støj), er også konstruktionen i mange apparater en årsag til deres lydstyrke. Ofte består kabinetterne på enhederne af store metalplade- eller kunststofoverflader, som under driften let begynder at vibrere og således bliver til lydledere (strukturbåret støj). Hvis den strukturbårne støj derefter igen omdannes til luftbåret støj, fornemmer man en høj rungen.
Apparater såsom vaskemaskiner genererer stærke vibrationer, der overføres til bygningen hvis man ikke har et tilstrækkeligt støjværn. Læs mere om dette i vores sektion aixFOAM Viden (Tysk).

Lær mere (Tysk)

Vaskemaskiner og andre stærkt vibrerende apparater genererer støj uden et passende støjværn.

Hvorfor støjværn så vigtigt i udstyrskonstruktion?

Larm i hverdagen hører blandt de største risikofaktorer for den menneskelige sundhed. Et vedvarende højt støjniveau kan ikke kun medføre høreskader, men også stress og fremme forekomsten af hjerte- og kredsløbssygdomme. Derfor er der inden for mange anvendelsesområder præcise bestemmelser for støjværn på udstyr og anlæg, f.eks. Forordningen om beskyttelse mod maskinstøj, direktiverne om arbejdssikkerhed eller forskrifter vedrørende støj i boligområder (Forbundsloven om beskyttelse mod emissioner). For at opfylde disse bestemmelser og for at beskytte sundheden, er støjværn ufravigelige på mange apparater.

Hvordan fungerer støjværn på forskellige apparater?

Generelt kan der ved støjværn i udstyrskonstruktion også skelnes mellem to foranstaltninger til reduktion af støj - støjisolering (lydisolering) og støjdæmpning.

Foranstaltninger til støjisolering er egnet til lyddæmpning af apparater, for at standse overførslen af strukturbåret støj. Her skal der anvendes lydisoleringsmåtter med en høj flade- og egenvægt, fortrinsvis absorbere af akustisk tungt skum som for eksempel absorberen SH0071 med tungt skum eller membranabsorberen SH0081. Også den meget fleksible akustiske tungfolie SH0131 er ideel til at forstærke materialet på apparater og kabinetter og således reducere materialevibrationer.

Lettere absorbere som for eksempel den klassiske noprede skum er uegnede til blokering af strukturbåret støj, men anvendes dog til støjdæmpning. For at dæmpe direkte støj (luftbåret støj) kan især lydabsorberne af akustisk skumstof med åbne porer især anbefales. De lader lydbølger trænge dybt ind i materialet og absorberer således støjen.

Forskel mellem akustisk tungt skum til isolering af strukturbåret støj og nopret skumstof til støjdæmpning af luftbåret støj.
Sværvægtere af akustisk tungt skum er det bedste valg mod strukturbåret støj på apparater. Porøse lydabsorbere som f.eks. nopret skumstof eller plane lydisoleringsmåtter såsom lydabsorberen SH001 dæmper derimod luftbåret støj effektivt.

Støjværn i elektrisk udstyrskontruktion og på entreprenørmaskinel

Ved moderne elektriske apparater indbygges et egnet støjværn ofte allerede af producenten. Ved ældre elektromotorer kan støjemissionen dog stadig være betydeligt høj og gøre det påkrævet at forbedre støjisoleringen efterfølgende. Alt efter støjens type og oprindelse (luftbåret støj eller strukturbåret støj) kan der - som beskrevet i det forrige afsnit - anvendes egnede akustiske elementer.

Ved anvendelse af entreprenørmaskiner gælder forordningen vedrørende støjbeskyttelse, der regulerer det tilladte støjniveau på apparatet. Dog findes der imidlertid støjsvagt entreprenørmaskinel, der gør en forholdsvis omstændig eftermontering af støjisoleringen unødig, men særligt ved ældre bygge- og anlægsmateriel kan dette være den eneste mulighed for at overholde de påkrævede værdier.

Hvis støjemissionen af bygge- og anlægsmateriel og entreprenørmaskinel ligger over det tilladte støjniveau i henhold til forordningen vedrørende støjbeskyttelse, skal støjen fra entreprenørmaskinel minimeres via tiltag til støjværn.
Entreprenørmaskinel genererer støj - støjværn giver ro.

Støjværn til medicinsk udstyr

På grund af deres størrelse og de ofte store kunststofbeklædninger har medicinsk udstyr som for eksempel MR-scannere ofte tendens til at vibrere. For at dæmpe disse og for at forbedre støjværnet til pneumatisk, diagnostiske og andre medicinske apparater, er det nødvendigt at øge fladevægten på maskinafskærmningerne. Til dette formål egner vores antistøjmåtte af akustisk tungfolie SH0131 sig særligt godt, da den er meget fleksibel og let at forarbejde.

For endnu mere fleksibel støjisolering tilbydes desuden vores membranabsorber SH0081. Disse er takket være en beskyttende folie af aluminium desuden afvaskelige og beskyttet mod stænkvand samt snavs, og dermed bedste egnede til at opfylde de høje hygiejniske krav i klinikker og medicinske områder.

Støjisolering og støjværn til medicinsk udstyr
Frem for alt på den medicinske område er det vigtigt at sørge for en så lav støjbelastning som muligt for patienterne. Støjværn reducerer støjen på medicinsk udstyr.

Hvorfor er aixFOAM det bedste valg til støjisolering af dit udstyr?

På baggrund af vores 60-årige erfaring og den konstante optimering af vores produktionsprocesser er det lykkedes for os at udvikle fleksible, robuste og samtidigt højeffektive lydabsorbere.

Som en moderne produktionsvirksomhed er vi i stand til ikke kun at tilbyde dig standardiserede lydisoleringsplader, men kan derimod også fremstille individuelle skræddersyede produkter til en nøjagtig indbygning i dit udstyr. Fortæl vores serviceteam om dine ønsker.

Ved hjælp af præcis CNC-teknik fremstiller vi hos aixFOAM helt nøjagtige støjværn efter mål til indbygning i dit udstyr.
Et akustisk sæt efter mål til støjisolering af et teknisk apparat.
aixFOAM lydabsorbere reducerer støj og materialevibrationer. De fås i forskellige brandsikringsklasser og materialetykkelser. Vælg dine favoritter blandt flere overfladeprofiler. Forskellige overfladekacheringer gør aixFOAM lydisoleringsmåtter modstandsdygtige over for væsker og smuds og det praktiske selvklæbende udstyr letter monteringen selv på vanskelige steder.
Icon Lydabsorbent efter mål
Fremstilling
standardiseret eller
individuel
Icon Lydabsorbent med profileret overflade
Overflader
Udvalg af
profiler
Icon Lydabsorberende materialetykkelser
Højder
kan vælges
forskelligt
Icon Montering af lydabsorbenter
Montering
flere
optioner
Ikon brandbeskyttelsesskum
Brandsikring
forskellige klasser
Ikon lydabsorberingsmodstand
Beskyttelse
mod smuds &
væsker

Nu er det din tur: Find det perfekte støjværn til dit udstyr!

Vælg dit passende støjværn blandt vores aixFOAM-produkter til udstyrskonstruktion eller brug vores gratis rådgivningsservice. Vores fagkonsulenter understøtter dig ved dine projekter og hjælper dig med at finde den optimale løsning til dine krav.
Gratis akustikrådgivning fra aixFOAM

Fagkonsulenterne fra aixFOAM står til din rådighed på telefon eller e-mail.

Gratis rådgivning
aixFOAM Lydabsorbenter til apparater og apparatkonstruktion

Her finder du det passende støjværn til anvendelse i udstyrskonstruktion.

Se produkterne
Callcenter user-circle logout