Søgning

Teknologi mod støj

Støjværn inden for maskin- og anlægskonstruktion

  • Mindre støj fra maskiner og tunge apparater
  • Reducerede vibrationer og materialesvingninger
  • Forbedrede arbejdsbetingelser og forbedret sikkerhed
  • Støjværn med CNC-teknologi fremstillet individuelt til dig
  • Støjværn i henhold til de gængse brandsikringsbestemmelser

Her får du mere at vide om støjværn til maskiner og anlæg.

Individuelle serviceforespørgsler

Er du erhvervskunde? Har du brug for andre leveringsmængder end dem i shoppen? Har du særlige ønsker til emballering eller specielle krav til forsendelse og levering? Ring og få en snak med os!

Til kontaktsiden

Product Finder

Optik

Glat overflade

Struktureret overflade

Filt overflade

Støjkilde

Luftbåren lyd, højfrekvent

Luftbåren lyd, mellemfrekvens

Strukturbåren lyd

Luftbåren lyd, lavfrekvent

Matching products: Nulstil Filter

Classic Line

Professional Line

Flere valgmuligheder?

Filtlaminerede akustikelementer, klassiske akustikskum og meget mere kan findes i vores CLASSIC LINE.

Flere valgmuligheder?

Højere I vores PROFESSIONAL LINE finder du højere brandbeskyttelse, yderligere designs, printbare elementer og meget mere.

Støjværn til maskiner og anlæg

Hvorfra opstår støj på maskiner og anlæg?

Når maskiner og industrianlæg kører, opstår der ofte høje lyde, der ikke kun kan være belastende, men på sigt endda også sundhedsskadelige. Store motorer og dele i bevægelse genererer vibrationer, der overføres til apparaternes pladekonstruktioner og får dem til at vibrere. Disse vibrationer vandrer som ”strukturbåret støj” gennem maskinen og afgives efterfølgende til omgivelserne - der opstår støj. Denne rungen forstærkes endnu mere gennem refleksioner på lydhårde vægge og lofter i industrihaller. Da der ofte befinder sig flere maskiner eller anlæg på et område, stiger støjniveauet hurtigt på ubehagelig vis.
Pladekonstruktioner på store maskiner begynder at vibrere og overfører strukturbåret støj. Denne afgives igen til omgivelserne senere som luftbåret støj og der opstår støj.
En stor maskine med pladeafskærmning genererer vibrationer og støj uden et støjværn.

Hvornår der det nødvendigt med støjværn/støjisolering i maskinindustrien?

Opfattelsen af larm eller støj er altid subjektiv, eller med andre ord: Mennesker mærker støj på hver sin måde. Det som er tåleligt for den ene, kan være rigtig belastende for en anden.

Ikke desto mindre findes der også lovmæssige forskrifter, der regulerer brugen af støjværn ved støj, som f.eks. forordningen vedrørende maskinstøj. De gælder for forskellige apparater og maskiner, fra byggemateriel og arbejds- og rengøringskøretøjer til have- og anlægsmaskinel. Sammen med direktiverne vedrørende arbejdssikkerhed og de generelt gældende forskrifter for en passende industriel støjisolering regulerer de anvendelsen af støjværn på maskiner. Således må et støjniveau (lydtrykniveau) på 80dB ikke overskrides vedvarende. I modsat fald er en øget risiko for hjerte og kredsløb samt høreskader de muligt følger.

For at undgå sundhedsskader, sænke stressbelastningen og øge produktiviteten, skal der træffes målrettede foranstaltninger for høre- og støjværn.

En arbejder bruger høreværn for at beskytte sig selv mod støj.
Fra et bestemt lydtrykniveau er høreværn lovmæssigt foreskrevet på arbejdspladsen. En effektiv støjisolering på maskiner og anlæg hjælper med at undgå støj.

Hvilke muligheder er der for eftermonterede støjværn på maskiner?

Først og fremmest er det vigtigt at identificere lydkilden. For ofte er det allerede nok at isolere enkelte komponenter såsom motoren eller gearkassen på en maskine med lydisoleringsmåtter.

Støjisolering af enkelte komponenter

Når det kun er særlige komponenter, der skaber støj, og der overføres ingen eller kun få vibrationer til maskinen, er det tilstrækkeligt at isolere disse. Til støjisolering af enkelte komponenter kan vores selvklæbende aixFOAM støjværnselementer monteres på den eksisterende beklædning eller på maskinens kabinet. Det er i de fleste tilfælde nok til at sænke støjniveauet betydeligt.
Ofte er det kun bestemte komponenter på en maskine, der genererer vibrationer og støj. Støj kan reduceres via støjværn på enkelte komponenter. I modsat fald er en lydisolering af hele maskinen en god idé.
Komponenter på en maskine drejer sig og genererer vibrationer og støj uden et støjværn.

Lydisolering af hele maskinen, maskinkabinetter og støjværnscontainere

Hvis flere komponenter bidrager til udviklingen af støj og genererer materialevibrationer, tilrådes det at isolere hele maskinen. Også her kan man benytte den allerede eksisterende beklædning til at montere akustiske elementer, eller der kan bygges et separat kabinet til maskinen. For det meste opføres der til dette formål kabinetter af kunststof, metalplader eller trævægge omkring maskinen. I nogle tilfælde anvendes også støjværnscontainere af metal, der ligeledes skal isolere maskinen. Også her er der risiko for egne vibrationer på grund af den lave masse på materialet. For at undgå dette, skal afskærmningen desuden udstyres med støjværnsplader.

For støjdæmpning og reduktion af vibrationer skal materialet på kabinettet forstærkes. Til dette er akustiske elementer med en høj tykkelse såsom akustisk tungfolie, akustisk tungt skum eller ideelt en kombination af begge særligt velegnede. Efter eget valg kan alle aixFOAM lydabsorbere allerede udstyre fra fabrik med en kachering af akustisk tungfolie. Til dette formål skal du blot vælge den tilhørende option i konfiguratoren.

Støjværn på kompressorer og elevatoranlæg

Ved støjdæmpning/lydisolering af maskiner og anlæg udgør kompressorer og elevatoranlæg en særlig udfordring.

Støjværn på en kompressor

Kompressorer hører til de mest støjintensive maskiner inden for industri og håndværk. Ofte er det kun en passende støjisolering der kan garantere det tilladte støjniveau for disse maskiner. Til dette formål anvendes specielle afskærmninger, der udstyres med lydisoleringsmåtter. Der anvendes fortrinsvist noprede skumstoffer og lydisoleringsmåtter med væskeafvisende overflader, der tilpasser sig individuelt til formen. I alle tilfælde skal man ved anvendelse af støjværn på kompressorer sørge for en tilstrækkelig ventilation af maskinen, for at forbygge farer på grund af varmeudvikling.
En støjabsorberende måtte af nopret skumstof reducerer støj.
Noprede skumstoffer med en høj brandsikringsklasse er ideelle som støjværn på maskiner såsom kompressorer eller andre tekniske apparater.

Støjværn til elevatoranlæg

Skakter til gods- og personelevatorer støder ofte direkte op til beboelsesrum eller arbejdspladser. Derfor skal arkitekter og elevatorkontruktører følge de generelle bestemmelser om støjværn i etagebyggerier (DIN 4109) og de forskrevne grænseværdier og støjværnsforanstaltninger (VDI 2566). Vores aixFOAM støjværnselementer, der stemmer overens med brandsikringsstandarden DIN 4102B, er et godt valg til mindre støj i elevatorskakten.

Støjisolering til ventilationssystemer og klimaanlæg

Støjisolering af tekniske installationer i huse såsom klimaanlæg eller ventilationssystemer er særligt krævende, da disse ikke kun genererer støj, men også transporterer den.

For støjkilder såsom aggregater eller generatorer anbefales det at bygge en afskærmning omkring apparatet, for at standse spredningen af luftbåret støj. Til dette formål kan der opføres et kabinet omkring apparatet, som derefter beklædes med lydisoleringsmåtter. Til dette formål er porøse absorbere som f.eks. FLAT Tec med glat overflade eller MAYA Tec med trapezprofil velegnede. Ved afskærmningen skal du ubetinget sørge for en tilstrækkelig afstand til aggregatet eller generatoren, for at sikre ventilationen af enheden.

Desuden skal afskærmningen lige som generatoren/aggregatet ideelt set udkobles fra gulvet eller væggene, dvs. at væggene på afskærmningen eller apparatet ikke må have nogen direkte kontakt til disse byggeelementer. Til udkoblingen er et særligt gummitætningsbånd eller et underlag af akustisk tungt skum velegnet. For at fordele vægten af apparatet regelmæssigt på underlaget, skal det tunge skum derudover tildækkes med en træplade.

De vidtstrakte ventilationsrør og klimakanaler i tekniske installationer i huse transporterer strukturbåret støj ved en utilstrækkelig støjisolering. Derved kan støj nå fra rum til rum i en bygning. Ligeledes trænger forstyrrende støj udefra let ind i bygningens indre eller afgives fra bygningen til omgivelserne. Dette kan, afhængigt af bebyggelsen, føre til bøvl med naboerne. For at forhindre dette, kan ledningerne støjdæmpes ved hjælp af akustisk tungfolie eller pakkes ind i lydisoleringsmåtter.

Store pladekonstruktioner og lette kabinetter gør ventilations- og klimaanlæg til lydledere. En eftermonteret støjisolering hjælper med at blokere for overførslen af strukturbåret støj og at støjdæmpe anlæggene.
Et klimaanlæg skal være tilstrækkeligt støjisoleret.

Støjværn inden for energiproduktion

Anlæg til udvindin af vedvarende energi opføres stadigt oftere. Især er vindkraftværker ud over producenter af strøm også producenter af støj. Også varmepumper genererer støj og er på grund af deres nærhed til boligbyggero - lige som en blokvarmecentral - en udfordring hvad angår støjværn.

Støjisolering af vindkraftanlæg

Ved vindkraftanlæg genereres støjen flere steder. Mens lyden som frembringes på grund af vindens turbulens på rotorbladene ikke kan isoleres, kan støjgenererende tekniske komponenter isoleres såsom motorer eller gearkasser isoleres med egnede lydabsorbere. Også her kan en separat indkapsling af støjkomponenterne være en god idé.

Lydisolering af varmepumper og blokvarmecentraler

Varmepumper og blokvarmecentraler ligger for det meste i bebyggede områder og genererer dybfrekvent, energirig støj, der nemt trænger ind i nabohuse og tilstødende bygninger. En eftermonteret støjisolering af disse energianlæg er derfor en rigtig god idé. Lydisoleringen er også her mest effektiv via en separat indkapsling af de støjintensive motorer og aggregater. Man kan også valgfrit bestykke de eksisterende kabinetter med lydisoleringsplader.
Et vindkraftanlæg genererer ikke kun strøm, men også støj. En eftermonteret lydisolering er derfor en god idé.
Energianlæg såsom vindmøller, varmepumper og blokvarmecentraler er ikke kun kilder til strøm, men desværre også til støj. En eftermonteret lydisolering af disse anlæg er derfor nyttigt.

Valget er dit: Et individuelt fremstillet støjværn eller standardløsninger til maskiner og anlæg

Som producent af støjværnselementer af akustisk skum i høj kvalitet ved vi hos aixFOAM, at støjværn på maskiner er et yderst komplekst og individuelt tema. Mange maskiner er afstemt til de pågældende behov i produktionen og dermed specialfremstillede. Derfor tilbyder vi ud over standardiserede lydabsorbere i pladeform også skræddersyede dele til støjværn på maskiner.

Lydisolering via indkapslinger, afskærmninger og støjværnscontainere

Hvis en maskinen genererer meget stærke vibrationer, kan støjkilden ikke begrænses til et konkret byggeelement eller kan den pågældende komponent på en maskine/et anlæg ikke isoleres separat, er det en god idé med en komplet indkapsling hhv. afskærmning (indkapsling eller afkapsling).

Til dette formål opføres et kabinet (indkapsling) af træ, kunststof eller metal omkring maskinen eller produktionsanlægget. Denne beklædes derefter ideelt over hele overfladen med en kombination af akustisk tungfolie til støjdæmpning og lydabsorbere til isolering. Således kan man f.eks. opføre støjværnscontainere hhv. støjværnskabinetter omkring særligt højlydte generatorer, kompressorer eller dreje- og fræsemaskiner.

For at isolere højlydte maskiner såsom fræsere, generatorer eller kompressorer i en produktionshal skal der opføres et kabinet hhv. en indkapsling til lydisolering. De absorberer støj og giver et mere roligt, mere produktivt og sundere arbejdsmiljø.
Et kabinet/en indkapsling omkring en maskinen til støjisolering giver mere ro.

Kvalitet „Made in Germany“ – Hvorfor er støjværn fra aixFOAM særligt velegnede til tekniske applikationer?

Hos aixFOAM kan vi se tilbage på mere end 60 år som producent af lydabsorbere af høj kvalitet. På baggrund af en konstant forskning og optimering af vores akustiske skumstoffer er det lykkedes for os at udvikle fleksible og robuste lydabsorbere med høje absorptionsværdier. Den porøse struktur på vores absorbere lader lyden trænge dybt ind i materialet, og der bliver den via friktion (kan ikke mærkes) omdannet til varmeenergi og absorberet.
Icon Lydabsorbent efter mål
Fremstilling
standardiseret eller
individuel
Icon Lydabsorbent med profileret overflade
Overflader
Udvalg af
profiler
Icon Lydabsorberende materialetykkelser
Højder
kan vælges
forskelligt
Icon Montering af lydabsorbenter
Montering
flere
optioner
Ikon brandbeskyttelsesskum
Brandsikring
forskellige klasser
Ikon lydabsorberingsmodstand
Beskyttelse
mod smuds &
væsker
Vores moderne fremstillingsteknik gør det muligt at fremstille specielle konturer efter mål med henblik på en præcis indbygning i eksisterende kabinetter og maskiner. Til støjværn på maskinbeklædningen og lydisolering af støjværnskapper tilbyder vi til store, mellemstore eller små serier både en standardvifte af modulopbyggede akustiske absorbenter. Hvis dette ønskes, fremstiller vi også prototyper til din planlagte lydisoleringsløsning.
Med vores topmoderne, yderst præcis CNC-teknik kan vi producere individuel lydisolering til dine maskiner og anlæg. Det muliggør både den lille fremstilling og serieproduktionen af lydisoleringskomponenter til maskinindustrien.
Et skræddersyet akustisk sæt til lydisolering af en motor.

aixFOAM overbeviser med mærkevarekvalitet – støjværn til maskiner ”Made in Germany”

Via 60 års erfaring og konstant optimering af vores eksklusive akustiske skum er det lykkedes os at udvikle fleksible og robuste lydisoleringselementer med høje absorptionsværdier. aixFOAM lydabsorbenter reducerer støj og strukturbåren lyd og fås i forskellige brandsikringsklasser og materialetykkelser. Vælg dine favoritter blandt flere farver og overfladeprofiler. Forskellige overfladefiltforinger gør aixFOAM lydisoleringselementer modstandsdygtige over for væsker og snavs, og det praktiske selvklæbende udstyr gør monteringen nemmere, selv på krævende steder.

Nu er det din tur: Slut med støjende maskiner!

Vælg nu din lydisolering blandt vores aixFOAM-produkter til maskinindustrien eller brug vores gratis rådgivningsservice. Vores fagkonsulenter understøtter dig ved dine projekter med at finde en passende løsning til dine krav.
Gratis akustikrådgivning fra aixFOAM

Fagkonsulenterne fra aixFOAM står til din rådighed på telefon eller e-mail.

Gratis rådgivning
aixFOAM Lydabsorberende materiale til maskiner og anlæg

Her kan du finde lydisolering til applikationen i maskinteknik og anlægskonstruktion.

Se produkterne
Hvad vores kunder siger:
»Med anvendelsen af aixFOAM lydabsorbere kunne vi opnå en tydeligt hørbar støjisolering af vores industrimaskiner.«
»Indbygningen af aixFOAM støjværnselementer i vores maskiner førte til et betydeligt mere behageligt arbejdsmiljø i vores produktionshaller. De tilladte grænseværdier for støjværn overholdes nu konsekvent.«
»I samarbejde med ekspertteamet hos aixFOAM kunne vi lave udkast til en helt nøjagtig støjværnsmåtte, der passer præcist i vores maskine. Støjværnseffekten overbeviser.«
»Vi er en internationalt aktiv konstruktionsvirksomhed og har nu i 15 år sat vores lid til kompetencen hos aixFOAMs teknikere ved udviklingen af lydabsorbere til vores udstyr. På grund af den øje grad af automatisering af produktionen af aixFOAM lydabsorbere, som vi bliver overbevist om ved regelmæssige besøg, finder også serieproduktionen og leveringen sted på et meget glædeligt kvalitetsniveau.«
Callcenter user-circle logout