Søgning
aixFOAM hjemmebiograf - akustiksæt til hjemmebiograffans

Workshop: Lav din egen hjemmebiograf trin for trin

Enhver filmelskers drøm: At have sine egen biograf! Derfor har vi fra aixFOAM også taget udfordringen op, og du er velkommen til at se med over skulderen i denne artikel, når vi bygger vores hjemmebiograf.

Lige fra vi starter med at vælge og planlægge et passende rum, hen over valg af passende akustiske elementer og monteringen af dem, til en rundvisning igennem en oase af høj kvalitet for biografelskere – i denne workshop forklarer vi alt trin for trin.

Lige en ting mere, inden vi starter: I denne artikel har vi udeladt emnet ”Teknik til hjemmebiografen”, dvs. konkret valg af hifi-anlæg og beamerteknik, hvilket er helt bevidst. Om nødvendigt kan du finde oplysninger om emnet et andet sted på nettet eller kontakte en specialist på området for omfattende og professionel rådgivning vedrørende det rigtige udstyr til din hjemmebiograf. Generelt er det muligt at kombinere al slags hardware med vores valg af konstruktion de akustiske elementer fra aixFOAM.

1. Valg af rum til den perfekte hjemmebiograf

Inden du begynder at planlægge din hjemmebiograf, er det vigtigt at vælge et velegnet rum i den eksisterende bygning eller diskutere den ønskede rumstørrelse med planlægningsarkitekten i den nye bygning. På den måde skaber du den optimale forudsætning for at indrette din biograf i henhold til dine ønsker og ideer. Da vi skulle opføre vores aixFOAM hjemmebiograf faldt valget på et ubenyttet rum i kælderen. Rummet har en bredde på 4,75 m, en længde på 6,50 m og en højde på 2,40 m.

1.1 Kriterier for valg af et passende rum

Valget af et passende rum til din hjemmebiograf er påvirket af en lang række faktorer, som du bestemt bør overveje nøje og tage højde for, når du planlægger. Ellers kan der muligvis opstå problemer senere under implementeringen, der kan besværliggøre dit projekt eller i værste fald gøre, at du bliver nødt til at droppe projektet. Derfor bør du overveje følgende punkter, når du vælger et passende rum:

Mørklægning af vinduer og døre

Hvis dit rum har vinduer eller døre med vinduer, bør du tage stilling til, om du kan mørkelægge dem permanent eller som minimum, når du bruger din hjemmebiograf. Det rum, vi har valgt, har ingen vinduer, kun en yderdør, der senere kan mørkelægges med et gardin eller en skydedør.

Varme og ventilation

En hjemmebiograf skal have en hyggelig atmosfære, og det rum, du har valgt, bør have et varmesystem, uanset om det er en "klassisk" vægradiator eller for eksempel gulvvarme. God ventilation er også nødvendigt, især når det bruges sammen med flere personer. Vinduer og døre kan naturligvis bruges til dette, eller også et separat ventilationssystem med skakt. Dette er normalt mere besværligt og skal overvejes nøje. I aixFOAM hjemmebiografen skal et ventilationssystem sørge for regelmæssig udluftning og en vægradiator for varme til hyggelige biografaftener. Derudover kan den eksisterende yderdør også bruges til udluftning.

Belysning og strøm

Rummet skal naturligvis også have strøm, så det tekniske udstyr, herunder højttalere og beamer kan tilsluttes. Derudover skal et passende belysningssystem sikre den rigtige biografstemning. Ud over klassiske væg- og loftslamper findes der på markedet i dag også et bredt sortiment af effektbelysning. Du bør også planlægge ledningsføringen f.eks. i kabelkanaler og sikre, at de tekniske komponenter ikke overbelaster det elektriske kredsløb under brug. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en elektriker og om nødvendigt bruger flere kredsløb for at fordele belastningen mere jævnt. I vores hjemmebiograf er det muligt at integrere el og belysning i vægge og lofter.

Rummets dimensioner

Rummets dimensioner kan også have stor indflydelse på den senere lyd i din hjemmebiograf. Visse rumdimensioner favoriserer akustiske forstyrrelser, såsom de såkaldte rumtilstande. De gør, at nogle af frekvenserne i det lavfrekvente område nærmest helt slettes, mens andre forstærkes negativt. Derved opstår der en uklar lyd. Selv om rumtilstande kan behandles efterfølgende vha. akustiske tiltag, skal du om muligt sørge for, at der ikke er nogle sidelængder i rummet, der udgør et multiplum af en anden. Kvadratiske rum er også problematiske mht. akustikken. I vores aixFOAM hjemmebiograf er forholdet mellem rumhøjde og rumbredde ikke nødvendigvis ideelt i henhold til disse krav. Da loftet vil blive delvist sænket senere og rummet optimeret mht. akustikken, er dette ikke noget problem.

Tilstødende rum og naboer

Når du vælger dit fremtidige hjemmebiograf-rum, skal du også tænke på dem, du bor sammen med, eller naboer. Rum, der er placeret centralt i lejligheden eller huset, er normalt mere komplicerede at tilbygge, fordi du sørge for en god lydisolering. Det var også en af grundene til, at vi valgte et rum i husets kælder. Senere vil vores aixFOAM akustiske elementer sørge for tilstrækkelig isolering.

2. Rumplanlægning – opskriften på din drømmebio

Når du har besluttet dig for et passende rum, er det nu tid til den konkrete planlægning af din hjemmebiograf. Vi vil anbefale, at du laver en plantegning af din hjemmebiograf til – jo mere detaljeret, desto bedre! En velegnet plan bør indeholde følgende punkter:

  • Fastlæggelse af projektionsretning
  • Antal stole og deres position
  • Højttalernes position
  • Lydabsorbenternes position
  • Beamerens position
  • Placering af hifi-teknologi
  • Belysningskoncept

Plantegningen udgør den røde tråd igennem hele projektet og er desuden et meget nyttigt dokument at tale ud fra for alle involverede parter – og i sidste ende fungerer den naturligvis også som udførelsesspecifikation. Brug tid på at udarbejde en ordentligt plantegning, så du til sidst også får præcis den hjemmebiograf, du har drømt om. Erfaringen siger, at det er nødvendigt at tegne flere udkast, før den endelige plan er på plads. Det er ikke ualmindeligt, at der i de efterfølgende dage og uger bliver ved med at dukke nye ideer op til rummets indretning og design. Især samtaler med fagfolk eller udveksling af ideer med andre hjemmebiografentusiaster får et sådant projekt til at vokse.

2.1 Rumakustik – Hjørnestenen til maksimal lytteglæde

Det er ikke kun teknologien, der har indflydelse på biografoplevelsen, men i høj grad også brugen af kvalitets??lydabsorbenter. For akustikken i en hjemmebiograf gælder følgende: Kun et refleksionsfrit eller rum med få refleksioner giver en perfekt lytteoplevelse. Når alt kommer til alt vil du gerne bare nyde den direkte lyd fra dit (sandsynligvis meget dyre) lydsystem og ikke blive generet af forstyrrende ekko og refleksioner.

Vi vil derfor anbefale, at du ikke glemmer rumakustikken i dit hjemmebiograf-projekt, men at du opfatter rumakustikken som værende lige så vigtigt som den elektronik, du vælger. Du kan skabe en imponerende biografoplevelse med blot få midler.

Som planlægningen af ??vores aixFOAM hjemmebiograf skred frem, blev der udarbejdet forskellige varianter af plantegningen, der varierer i forhold til hvor de tekniske komponenter skal placeres og hvilke lydabsorbenter, der skal bruges. I vores plantegninger har vi vist, hvor de respektive lydabsorbenter skal stå under hensyntagen til refleksionspunkterne.

Installation af lydabsorbenter i stuen
Hvor skal jeg placere mine lydabsorbenter?

Sådan finder du nemt den perfekte position til dine lydabsorbenter!

I vores aixFOAM vidensartikel finder du oplysninger om, hvordan du nemt kan finde det optimale sted til din lydabsorbenter, og hvad du skal være opmærksom på. Vi introducerer dig for spejlmetoden, tegnemetoden og snormetoden.
Se indlægget

2.2 variant 1: Limede lydabsorbenter på vægge og i lofter

Basisversionen af vores hjemmebiograf viser limede lydabsorbenter på vægge og i lofter – på grundplanen vist med sort i siderne og med orange i loftet.

Højttalernes opstilling er vist med lilla og lærredet med grønt. I denne version er det muligt at montere beameren i loftet og trække ledningerne i væggene eller i kabelkanaler. Der er flere muligheder mht. belysningen, f.eks. dæmpbare spots i loftet. I den forbindelse vil det være en god ide at sænke loftet, så spots og ledninger kan integreres der.

Ejere af en hjemmebiograf sætter især pris på vores klassiske FLAT lydabsorbent FLAT samt den kvadratiske lydabsorbent SMOOD. Ved hjælp af det praktiske selvklæbende aixFOAM udstyr kan absorbenterne monteres let og permanent.

2.3 variant 2: Lydabsorbenter i monteringskassetter

En anden mulighed ville være at montere lydabsorbenter i monteringskassetter (upFRAME) af anodiseret aluminium. Disse kan enten fastgøres til loftet vha. et hængesystem eller direkte på væggen. I forbindelse med vægmontering anbefaler vi også brug af ??specielle vibrationsdyvler (GoodVibes), der forbedrer absorbentens akustiske virkning, idet du undgår transmission af strukturbåren støj til væggen og tillader lyden også at ramme absorbenten bagfra.

Begge monteringsmuligheder er elegante at se på og meget fleksible. Lydabsorbenterne er nemme at tage af eller ommontere uden at ødelægge underlaget eller de akustiske elementer.

Til hjemmebiografer anbefaler vi især vores lydabsorbenter med pyramideformet overflade GIZA eller vores lydabsorbenter FELT, som har en elegant filtoverflade.

2.4 variant 3: Nem akustisk vægopspænding

En virkelig smart måde til både at opnå god akustik og autentisk biografstemning er at bruge en akustisk vægopspænding. Hvad betyder det helt præcist?

Til fuld vægopspænding limes der i første omgang plane lydabsorbenter, f.eks. FLAT op på hele væggen. Absorbenterne beklædes herefter med et specielt akustisk tekstil, hvorved der opstår en ny væg med en ensartet tekstiloverflade.

Til udspænding af stoffet anvendes en underkonstruktion af træ og specielle opspændingsprofiler. Underkonstruktionen opdeler væggen i ensartede segmenter, hvis størrelse afhænger af det akustiske stofs bredde. Hvis stoffet f.eks. har en bredde på 1,40 m, bør dine segmenter højst være 1,25 m - 1,30 m.

I vores hjemmebiograf kunne væggen altså være opdelt som vist på følgende plantegning:

Vi forklarer den nøjagtige fremgangsmåde til fremstilling af en vægopspænding under punkt 4. – 7. i vores hjemmebio workshop, da vi også endte med at beslutte os for en udvidet form for akustisk vægopspænding.

2.5 variant 4: Akustisk vægopspænding med integreret lyd- og belysningssystem

I den endelige version af vores aixFOAM hjemmebiograf vil vi ikke kun nøjes med at beklæde væggen, dvs. de plane lydabsorbenter med akustisk stof, men vi vil også opføre separate, asymmetriske vægfag, hvor belysningen, højttalerne og de nødvendige ledninger er placeret.

De forreste højttalere og højttaleren i midten anbringes i en separat boks under lærredet, som også er integreret i vægopspændingen.

Beameren får sit eget tårn i midten af ??rummet, der også fungerer som opbevaringsplads til teknikken og udgangen fra ventilationssystemet.

Den bagerste del af hjemmebiografens loft bliver sænket for at gøre plads til kabler, ventilation og dæmpbare spots og for at optimere rumdimensionerne lidt med hensyn til de rumtilstande, der er nævnt under punkt 1.

Under visning af film vil yderdøren med vindue fremover automatisk blive skjult af en skydedør, der forsvinder ind i væggen, når den åbnes. Skydedørens automatik vil være integreret i det nedsænkede loft.

3. Gipspladekonstruktion – arbejdet påbegyndes

Efter vi har afsluttet planlægningen og udarbejdet en endelig plantegning (se punkt 2.5), kan vi nu begynde at udbygge rummet. I det følgende viser vi samtlige arbejdstrin.

Da vi har valgt et asymmetrisk kasseformet vægdesign med integreret LED-belysning på sidevæggene til vores projekt, er arbejdet med gipspladerne det første, vi går i gang med. I den forbindelse opfører vi fag til lydabsorbenterne og LED-belysningen på hele fladen ved hjælp af aluminiumsprofiler (UW/CW) og gipsplader.

Nederst på projektionsvæggen bygges et kabinet til indbygning af de forreste højttalere og subwooferen. Til sidst bliver også hele højttalermodulet beklædt med aixFOAM akustisk stof, ved hjælp af vores opspændingsprofiler. I det øverste område af projektionsvæggen bygges en boks mere, hvor både automatikken til biografforhænget og den dæmpbare forhængsbelysning opbevares. Når rummet er færdigt, er der intet teknisk udstyr at se nogle steder, det eneste, der er synligt, er de akustisk højeffektive vægelementer, som er iscenesat ved hjælp af lys, og så naturligvis det klassiske biografforhæng.

Bagerst i biografen, dvs. indgangspartiet, bliver loftet sænket. Dette muliggør indbygning af dæmpbare loftspots samt kabinet til ventilationsrørene til den kontrollerede rumventilation, alle netværkskabler fra hjemmeserveren til biografen, strømforsyningen og sidst men ikke mindst højttalerledninger til det omfattende surroundsystem.

Foran i midten bliver der bygget en søjle (tekniktårn) til anbringelse af hifi-udstyret. Her bliver der også plads til beameren øverst. Hullet til linsen vil senere blive placeret lige under åbningen til rumventilationen.

På biografens bagvæg vil der blive opført en søjle i både højre og venstre side til indbygning af de bagerste højttalere.

Yderdøren skjules bag et bevægeligt lydisoleringselement, når filmen starter. Skydedørsautomatikken bliver også integreret i det nedsænkede loft. Når filmen er slut, forsvinder den akustiske skydedør automatisk bag det hertil indrettede vægfag i siden.

4. Bygning af underkonstruktion til vægopspændingen

Hvis der, som det er tilfældet i vores biograf, kun skal være akustisk stof på nogle af fladerne, skal de resterende synlige flader først males i en farve, som passer til det valgte stof. Vi har valgt en lysegrå farve.

Al malearbejde i rummet skal være afsluttet, inden vægopspændingens underkonstruktion opføres. Husk, at det akustiske stof er et meget værdifuldt materiale, der først skal monteres, når det arbejde, der sviner, er afsluttet.

Nu kan vi starte med at bygge underkonstruktionen. Den fremstilles normalt af almindelige firkantede træstolper eller alternativt af aluminiumsprofiler.

Sørg for, at højden af lægterne på en underkonstruktion som minimum svarer til højden på de lydabsorbenter, der senere skal monteres, så den afsluttende tekstiloverflade svæver lige over lydabsorbenterne. Da vores plane lydabsorbenter har en tykkelse på 5 cm, skal højden på underkonstruktionen også være mindst 5 cm.

I henhold til opdelingen på vores plantegning (2.4) bruger vi nu de firkantede træstolper til at bygge rammekonstruktioner langs med kanten af de enkelte segmenter og vægfag, som skal beklædes med stof. Vi har brugt den lysegrå vægfarve til at male de firkantede stolper på forhånd, så de matcher det akustiske stof. Dermed undgår vi en forkert farve senere.

4.1 Underkonstruktion omkring vinduer, døre og synlige yderkanter

Omkring døre eller vinduer er fremgangsmåden til bygning af underkonstruktionen lidt anderledes. Af hensyn til det visuelle indtryk bliver underkonstruktionen også beklædt med akustisk stof på de synlige sider af de firkantede træstolper.

I første omgang hæfter vi en tilstrækkelig bred bane akustisk stof vha. lidt lim i det område, hvor underkonstruktionen kommer til at sidde. Stoffet skal placeres på en sådan måde, at det meste af det kigger ud under træstolpen på ydersiden (den synlige side). Til sidst skrues de firkantede stolper på stofbanerne som normalt. Senere bliver stofbanen spændt ud over træstolpen og den herpå monterede opspændingsprofil og foldet ind. Det skal derfor være tilstrækkeligt bredt, plus et par centimeter til at tage fat i.

Oplysning til alle perfektionister: Generelt er det naturligvis muligt at beklæde alle profilernes yderkanter med stof. Dette gøres ved at fastgøre stofbaner under alle profiler langs med yderkanterne.

Vi forklarer, hvordan døre, vinduer og synlige ydre kanter beklædes med stof efter isættelse af lydabsorbenterne i punkt 7.1.

4.2 Bygning af en underkonstruktion til ikke synlige komponenter

Vægelementer, f.eks. afbrydere, stikkontakter og radiatorophæng skal senere også integreres i vægopspændingen og skal derfor også forsynes med en underkonstruktion for at udligne højden. Dermed ligger det indvendige eller kontakternes kabinetter bag vægopspændingen, og den synlige afdækning kan fastgøres til det akustiske stof uden belastning. Underkonstruktionen vil bagefter være helt beklædt med stof og ikke synlig. Her kræver det også, at man har gjort sit forarbejde.

4.3 Underkonstruktion til lærredet

Vi har valgt et lærred i 16:9-format og dermed et projektionsareal på 2,99 m x 1,68 m. Vi vil også gerne spænde vores lærred ud med klemmeprofiler for at integrere det i den akustiske vægopspænding i vores hjemmebiograf. Derudover skal der også bruges plane lydabsorbenter på projektionsvæggen og bag lærredet for at opnå optimal akustik. Til dette skal der også bruges en passende underkonstruktion, der på den ene side indrammer hele projektionsvæggen og på den anden side kun ??rundt om lærredet.

Alternativt er der naturligvis mulighed for at bruge et lærred med en færdig aluminiumskonstruktion eller et elektronisk lærredsystem.

5. Montering af opspændingsprofilerne

I næste trin skrues alle aixFOAM opspændingsprofilerne fast på underkonstruktionen. Til dette anbefaler vi brug af korte skruer med et fladt hoved (f.eks. pladeskruer fladt hoved med skive Ø3,9x16 mm), da disse slutter godt til på profilen.

Det er vigtigt at gøre sig umage med arbejdet, så profilerne sidder tæt sammen, helst uden mellemrum, hvis det er muligt. Alle større mellemrum ved overgangene eller samlingerne i opspændingsprofilerne vil ende med at presse sig igennem det udspændte stof. Man er derfor nødt til at skære profilerne i smig i hjørnerne.

Vigtigt: Vægopspændingsprofilerne fra aixFOAM kan uden problemer rumme stofbaner, der kommer fra to retninger. Det betyder, at vi kun har brug for én opspændingsprofil til de to vægsegmenter, der støder direkte op mod hinanden. Profilerne skal imidlertid skæres nøjagtigt, så stoffet bagefter kan klemmes ind i profilen fra begge sider uden afbrydelse.

Da kabinettet til de forreste højttalere også skal være beklædt med akustisk stof – uden montering af lydabsorbenter – skruer vi også klemmeprofiler på disse elementer langs yderkanterne og bruger i dette tilfælde ikke en underkonstruktion af træ.

6. Montering af lydabsorbenter

Nu hvor der er fastgjort profiler på hele underkonstruktionen, er det tid til at lime aixFOAM lydabsorbenterne SH001 op på væggen.

For at kunne sætte de absorberende plader i, så de passer præcist ind i de segmenter, der er skabt vha. underkonstruktionen, skal de skæres til i størrelsen. Til dette formål bruger vi en skarp hobbykniv og en metalskinne, som vi trækker kniven langs med, når vi skærer. Derved får vi en ren, lige skærekant. Et skærebord eller en almindelig træplade er velegnede skæreunderlag. Det selvklæbende udstyr på bagsiden af ??lydabsorbenten skal pege nedad, når du skærer, dvs. det skal ligge direkte på skæreunderlaget.

For at undgå skæreulykker er det en god ide at bruge skærefaste arbejdshandsker.

Efter at lydabsorbenterne er skåret til i størrelsen, limes de ind i vores klargjorte vægfelter. Vi trækker nu dækpapiret på bagsiden af absorbenterne af, i første omgang kun i det øverste område. Derefter justerer vi absorbenten i vægsegmentet, så den sidder lige og trykker den fritlagte klæbeoverflade ind mod segmentet med hænderne. Derefter trækker vi langsomt resten af dækpapiret af i en nedadgående bevægelse og presser gradvist hele pladen fast på hele overfladen.

Dette tryk på absorbenten er et uundgåeligt trin i processen for at sikre, at absorbenten fikseres permanent – selv om pladen tilsyneladende allerede holder. En almindelig trykvalse, som fås hos farvehandleren, er et glimrende redskab til at sikre et jævnt kontakttryk.

Der bliver også limet plane lydabsorbenter op i underkonstruktionen på projektionsvæggen og bag ved lærredet.

7. Oprettelse af den akustisk vægopspænding – udspænding af stoffet

Efter vi har færdiggjort forarbejdet til vægopspændingen og monteret vores lydabsorbenter, kan vi allerede tydeligt mærke den akustiske effekt i rummet.

Nu skal vi beklæde profilerne med akustisk stof, hvilket vil forbedre lydabsorptionen endnu mere, især i højfrekvensområdet.

For at fastgøre og spænde stoffet ud trykkes det ind i profilen med en speciel spatel.

aixFOAM monteringsspatlen er et nødvendigt specialværktøj til udspænding af det akustiske stof. Almindelige spatler er normalt ikke gode nok til at sikre den nødvendige afsluttende udspænding af stoffet på profilernes yderkanter. Det er ikke muligt at spænde stoffet jævnt ud, eller stoffet kan endda blive ødelagt, fordi man er nødt til at lægge for mange kræfter i. For et optimalt resultat kan vi derfor varmt anbefale at bruge aixFOAM specialspatlen.

Efter du har fået øvelsen, vil du konstatere, at det er vigtigt at holde spatlen på en bestemt måde, dvs. den skal helst glide ind i profilen med en så lille vinkel som muligt, ca. 10 °. Placer spatlen som vist i videoen nedenfor, og rul den hen over den afrundede kant. På den måde kan du montere stoffet uden den store kraftanstrengelse.

Hvis du bruger en ”forkert” teknik, koster det alt for mange kræfter i længden, og vi anbefaler derfor, at du først øver dig uden stof. På den måde får du en fornemmelse for arbejdet og finder hurtigt ud af, hvordan spatlen skal holdes for at kunne glide ind i profilen. Herefter går hele udspændingsprocessen meget nemmere og risikoen for utilsigtet at ødelægge det akustiske stof er markant lavere.

Desuden råder vi dig til – ligesom vi selv har gjort – at starte med et enkelt, rektangulært vægsegment, så du i starten får lidt erfaring med udspændingsteknikken. Vores fremgangsmåde er som følger:

Først skærer vi det akustiske stof til, så det passer til dimensionerne på det respektive vægsegment, helst med god ekstrabredde (mindst 2,5 cm, men helst 5 cm på hver side).

Nu rettes stoffet op i profilerne og fastgøres i midten ved at trykke det ind i profilen med en specialspatel. Vi arbejder hele tiden diagonalt med stoffet. Det vil sige, at vi starter med toppen (1), herefter bunden (2) og til sidst venstre (3) og højre side (4).

I næste trin hæftes stoffet på i hjørnerne, ligeledes diagonalt. Vi starter med det øverste højre hjørne (5) og forsætter så med at spænde stoffet ud i nederste (6) og øverste venstre hjørne (7). Til sidst sættes stoffet på i nederste højre hjørne (8).

Til sidst spændes stof på mellemrummene, skiftevist diagonalt. Vi starter øverst (9), fortsætter i bunden (10) og derefter venstre side (11) og afslutter udspændingen på højre side (12).

I det afsluttende udspændingstrin er det højst sandsynligt nødvendigt at løsne stoffet lidt og stramme det igen, så stoffet sidder glat hen over absorbenterne uden at rynke.

Det overskydende stof skæres forsigtigt af, så der efterlades en stofstrimmel på 5 - 10 mm.

7.1 Beklædning omkring døre, vinduer og synlige yderkanter

Som tidligere beskrevet under punkt 4.1 findes der monteringssituationer (vinduer, døre, synlige ydre kanter), hvor det af æstetiske grunde anbefales også at beklæde underkonstruktionen. I vores hjemmebiograf besluttede vi os endda for at beklæde samtlige yderkanter på profilen med akustisk stof – men i sidste ende er det naturligvis et spørgsmål om smag.

Som forberedelse til dette arbejde limede vi allerede i forbindelse med opførelse af underkonstruktionen en bane akustisk stof under den firkantede træstolpe og fastgjorde den til underkonstruktionen (se punkt 4.1).

Efter vi har skruet opspændingsprofilerne på underkonstruktionen og indsat lydabsorbenterne, folder vi nu stofbane udefra og ind over underkonstruktionen og profilen og trykker den ind i profilen med spatlen, som vi plejer.

Herefter kan fladen beklædes med stof som beskrevet i det foregående punkt.

I vores hjemmebiograf ser resultatet af stofbeklædningen på de synlige yderkanter, dørene og vægopspændingsprofilerne sådan ud:

8. Opførelse og montering af lærred

Som allerede nævnt under punkt 4.3 besluttede vi os for, at vores i aixFOAM hjemmebiograf skulle have et lidt mere avanceret lærred, som er integreret i vægopspændingen. Til dette formål opførte vi en underkonstruktion langs med projektionsvæggen og rundt om lærredet, hvorpå vi fastgjorde opspændingsprofiler og satte lydabsorbenter i.

I sidste trin fremstiller vi først den sorte kant til vores lærred og monterer den bagefter på projektionsvæggens ydersider ved hjælp af klemmeprofiler. Hertil bruger vi et målebånd til at måle, hvor stort stofstykket skal være, klipper de enkelte sider til og syr det sammen til en ramme. Herefter spændes det sorte stof på ved hjælp af monteringsspatlen.

Efter at den sorte baggrund er spændt op, monteret vi det hvide klæde til lærredet inden for rammen af opspændingsprofiler, idet vi hæfter klædet ind i klemmelisterne med spatlen.

9. Skydedøren

For at dække yderdøren med vindue til under filmvisningen og mørkelægge biografen, vil vi gerne installere en automatisk skydedør. Til dette har vi allerede bygget et kabinet af gipsplader (se punkt 3), som døren forsvinder ind i, når den åbnes.

For at skydedøren matcher resten af hjemmebiografen, beklæder vi også den med akustisk stof. Vi limer vores SH001 MH lydabsorbenter i 1 cm tykkelse på under stoffet. Da absorbenterne er lavere end opspændingsprofilerne, er det i dette tilfælde ikke brug for en underkonstruktion af træ. Eftersom skydedøren er bredere end vores akustiske stof, deles døren op i to segmenter.

10. Gulvet i hjemmebiografen

Mht. gulvet i vores hjemmebiograf har vi besluttet os for at beklæde det med et gulvtæppe, svarende til det akustiske stof på væggene. Vi har lagt vores lydabsorbent SH007 af akustisk skum med høj densitet i en tykkelse på 2 cm under gulvtæppet. Denne trinlydsisolering gør, at det nærmest føles som at gå på skyer, når man går hen over gulvet i hjemmebiografen. Gangområdet i den bagerste del af biografen er blevet belagt med fliser.

Da der kræves specielle værktøjer og større håndværksmæssig viden for at lægge tæppet og fliserne, anbefaler vi, at du kontakter professionelle håndværkere (f.eks. en lokal indretningskonsulent). Absorbenterne med høj densitet til brug for trinlydsisolering kan du naturligve købe i vores aixFOAM online-shop.

Kraftigt skum til isolering af stødlyd
Akustisk skum med høj densitet til trinlydsisolering

Lydabsorbenter af akustisk skum med høj densitet

Se vores lydisoleringsplader af akustisk skum med høj densitet, perfekt til isolering af strukturbåren støj og trinlydsisolering.
Se produktet

11. Biografforhænget – et must for hjemmebiograf-elskere

For os er biografforhænget et must og hjemmebiografens pryd, da det med garanti giver den helt rigtige biografstemning derhjemme. Forhænget åbnes automatisk, når filmen starter, og lukkes igen, når filmen slutter. Vi har syet vores biografforhæng af det samme stof, som vi har brugt til at beklæde vores vægge med. Forhænget drives af en motor.

12. Velkommen i den færdige aixFOAM biograf – en rundvisning

Efter mange timers arbejde og kræsen for detaljerne er vores aixFOAM hjemmebiograf nu næsten færdig.

Ved hjælp af gipsplader byggede vi forskellige vægfag samt kabinetter på projektionsvæggen til højttalere og biografforhæng, inklusive belysning. Den bagerste del af loftet blev sænket. Belysning, ventilation samt lydsystem og automatikken til skydedøren og biografforhænget blev integreret i vægge og lofter. Vi malede de synlige flader, der ikke blev beklædt med akustisk stof samt loftet og tekniktårnet i midten. Vægsegmenterne og højttalerkabinetterne blev udstyret med lydabsorbenter og beklædt med akustik stof. På gulvet blev der lagt trinlydsisolering, gulvtæppe og fliser. Lærredet blev monteret, og den beklædte skydedør.

Til sidst mangler vi bare at placere vores sofa i midten foran lærredet og montere biografforhænget, og så kan vi endelig byde velkommen til film i aixFOAM hjemmebiografen!

13. Nu er det din tur: Start dit eget hjemmebiografprojekt med aixFOAM!

Går du også rundt og leger med tanken om at gøre drømmen om en hjemmebiograf til virkelighed? Hvad venter du så på!? I vores aixFOAM shop finder du alle de materialer, du skal bruge til indretning af din drømmebiograf. Tag et kig på vores store udvalg af lydabsorbenter, akustisk stof og tilbehørsartikler til hjemmebiografen. Vores specialplanlæggere vejleder dig i form af gratis rådgivning, når du skal planlægge din hjemmebiograf.

Optimal lyd til hjemmebiografer, hi-fi-studier eller musiklokaler
Optimal klang til hjemmet

Vores lydabsorbenter forbedrer akustikken og bringer lytteglæde til din hjemmebiograf, hifi-studie eller musikrum.

Her finder du lydisolering, specielt til brug i din hjemmebiograf, musik eller hifi-rum samt billeder fra vores kunder til inspiration. aixFOAM lydabsorbenter forbedrer rumakustikken og sikrer klar lyd uden flagrende ekko og brummende eller drønende baslyd.
Find støjbeskyttelse
Klik her for at gå til toppen af indlægget!
Har du brug for hjælp?
Kontakt for spørgsmål

Ring til os eller send os en mail. Med gratis rådgivning ved vores plannere finder vi din akustiske løsning.

+49 2403 / 83830 - 22
Mandag til fredag
Kl. 08:00 til 17:00

sales@aixfoam.dk
Dagligt fra 00:00 – 24.00

aixFOAM butik

Besøg vores aixFOAM-shop og find din passende lydisolering: mindre støj og bedre akustik med lydabsorbenter direkte fra producenten.

Find lydisolering
Callcenter user-circle logout